חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חבצלת

כתב עת עברי שיצא לאור לעיתים כירחון לעיתים כשבועון ולעיתים כדו שבועון בשנת 1863, וכן בין השנים 1868-1911 בירושלים

גליונות מעטים יצאו לאור בספרדית-יהודית וביידיש. עורכו הראשי ומי שקבע את הקו המנחה של העיתון היה ישראל דב פרומקין, אך כתבו בו רבים ממשכילי וחכמי ירושלים והפזורה.

העיתון עבר תמורה משמעותית בקו שהציג בשנת 1882. עד שנת 1882, העיתון ייצג את השקפותיהם של תושבי ירושלים החסידים והספרדים וגילה נטייה חיובית אל ההשכלה המתונה. העיתון תמך ביישוב ארץ ישראל והתנגד לבסס את קיום היישוב היהודי בארץ על החלוקה. העיתון כלל מאמרים רבים בנושא הישוב היהודי בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט, ובמיוחד התייחס לפעולותיהן של משה מונטיפיורי והחברה לישוב ארץ ישראל. לעיתים פרסם העיתון דינים וחשבונות של מוסדות שונים בישוב הישן.

כן כלל העיתון ידיעות על הישוב היהודי בארצות הסמוכות לארץ ישראל והוביל קו תקיף של התנגדות למסיון. בעניני חינוך נקט העיתון קו משכילי מובהק וקרא לעריכת רפורמות לכיוון הפרודוקטיביזציה. בשנת 1882 ערך את העיתון לזמן קצר אליעזר בן יהודה, שכלל בו מאמרים על השפה העברית וכן דברי עידוד ותמיכה במושבות העליה הראשונה שהחלו להתווסד. לאחר שנה זאת, אחרי שפרומקין חזר לערוך את העיתון, חלה רגרסיה בהשקפתו, והוא החל להתקרב להשקפות חרדי הישוב הישן שהתנגדו לציונות, בהתאם לכך התנגד העיתון לעליה חפוזה לארץ ישראל וביקר את מעשי פקידות הברון במושבות, וכן ניהל פולמוסים עזים בעד השבתת העבודה בשביעית. בעיתון פורסמו יצירות ספרותיות שחלקם תורגמו מן העיתונות היהודית הגרמנית או האנגלית, וכן הופיעו בו לעיתים תיאורי מסעות ונוף וסאטירות.
טקסט מלא של העיתון


מקור הערך: קטלוג הספריה הלאומית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן