חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שפת יתר

ספר פולמוס של אבן עזרא נגד דונש בן לברט, להגנת רב סעדיה גאון מביקורתו של דונש.

הויכוחים הלשוניים שהחלו ברס"ג ובביקורתו של מנחם בן סרוק המשיכו שנים רבות.

אחת החוליות בויכוח זה הוא ספרו של אבן עזרא. אבן עזרא כתב ספר כנגד דונש, ובו הוא מגן על רס"ג. ספר זה הוא "שפת יתר", שמטרתו "להציל את ביאורי רבנו סעדיה גאון מן ההשגות אשר השיג עליו המדקדק הקדמון ר' אדונים הלוי הנודע בשם דונש בן לברט" [מתוך שער הספר].

אבן עזרא מכנה את דונש בשמו "אדונים", וכך הוא פותח את הספר:
אדוני האדונים, שא נא עוון ר' אדונים הלוי משכבו נ"ע שקשר על אדוננו ראש הישיבה רב סעדיה תנצב"ה. ואני אברהם בן מאיר בן עזרא הספרדי נדבה רוחי להציל דברי הגאון מיד אדונים קשה. ולולא שידעתי שהיה גאון בדורו הייתי אומר תחילת דברי פיהו כסילות...
בספר "שפת יתר" 162 תגובות לדברי דונש.
הספר יצא בורשה בשנת 1895, בתוספת הקדמה מאת מאיר הלוי לעטעריס, ותולדות אבן עזרא מאת דוברוש בן אלכסנדר טורש. בספר מפתח של כל המילים שהספר עוסק בהם לפי סדר התנ"ך.
טקסט מלא של הספר "שפת יתר"

מהדורה אחרת של הספר יצאה בפרנקפורט, עם פירוש "גל נעול".
טקסט מלא של שפת יתר במהדורת פרנקפורט

החוקרים סבורים שהשם "שפת יתר" שגוי, והם מכנים את הספר על פי תכנו: "ספר ההגנה על רס"ג".
מהדורה מדעית של הספר שפת יתר יצאה לאור על ידי יגאל אושרי, כעבודה לתואר שני באוניברסיטת בר אילן, בשנת תשמ"ח. שם העבודה: "רבי אברהם אבן עזרא, ספר ההגנה על רב סעדיה גאון, מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא".

דוגמה לדיון לשוני בספר:
"ותשלח את אמתה ותקחה [שמות ב ה]. אמר הגאון [רס"ג], שהוא כמו "אמה ארכו" [שמות ל ב]. ויאמר ר' אדונים שטעה שלוש טעויות מדרך דקדוק הלשון. ואני אברהם [בן עזרא] אומר, מי יתן היינו [אני ואדונים] בדור אחד, והייתי מוכיחו על הדברים האלה. כי כל דבר שיאמר תלמיד מפי רבו, ורבו מפי רבו, אין ראוי להשיב כי אם על הרב הקדמון. וידעתי כי רב סעדיה הקל שבתלמידים היה מחכמי התלמוד, והגדול שבהם היה קל מחכמי המשנה. אם כן, מה חטא הגאון? ומדוע אליו ריבות? יקום יריב את ההרים מוסדי עולם, הם חכמי המשנה שפירשו כן. ועוד מצינו שאמר הגאון במקומות רבים מספריו "אף על פי שמסברת דקדוק הלשון אינו כדברי הראשונים, אנו נסמוך עליהם ונעזוב דעתנו, כי היא נקלה כנגד דעתם"...מקור הערך: יהודה איזנברג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מנחם בן סרוק ודונש בן לברט - המחלוקת
אבן עזרא