חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבע ברכות

ברכות שמברכים בזמן הנישואין, או בשבוע שאחריהם

ברכות הנישואין
שבע ברכות תיקנו חכמים לומר בשעת הנישואין; ברכות אלה נאמרות גם ב"שבע ברכות", בכל יום משבעת ימי המשתה שלאחר החתונה, לאחר סעודה שמשתתפים בה מניין אנשים ונוכח בה אדם שלא היה ב"שבע ברכות" קודמים.
בזמן הקידושין ברכת היין נאמרת תחילה, וב"שבע ברכות" ברכת היין בסוף.

וזה נוסח הברכות:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שהכול ברא לכבודו.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, יוצר האדם.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד. ברוך אתה ה', יוצר האדם.
שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה ה', משמח ציון בבניה.
שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה ה', משמח חתן וכלה.
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. מהרה, ה' אלוקינו, יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה ה', משמח החתן עם הכלה.

הברכה הראשונה היא על היין, כי אין שמחה אלא ביין.
הברכה השנייה היא על בריאת העולם, שהרי בני הזוג הזה, כל העולם כולו מתחדש עליהם עתה, עם נישואיהם.
הברכה השלישית היא על יצירת האדם, כאילו הוא נוצר עכשיו.
הברכה הרביעית היא על הזיווג שהקב"ה זיווגם יחד.
הברכה החמישית היא על ציון וירושלים שעתיד הקב"ה לנחמן ולשמחן, שכן חייב אדם להעלות את ירושלים על ראש שמחתו.
הברכה השישית היא על שמחת חתן וכלה, הודיה ותפילה שתהא שמחתם שלמה.
הברכה השביעית היא הודיה לה' על אשר המתיק את החיים על פני תבל בשמחתם ובששונם של חתן וכלה ועל שנתן בהם אהבה, אחווה, שלום ורעות.

הברכות הן רחבות, וכוללות הרבה. האדם מישראל אינו אדם בודד בשעת נישואיו, אלא חוליה בשרשרת הדורות, והוא מודה לה' שבראו, וזוכר את ציון ואת ירושלים, את העם הנמצא בגלותו ואת ירושלים ואת המקדש.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
נישואין - סדר נישואין בהלכה
ברכות אירוסין


נושאים קרובים באתר דעת
נישואין