חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שבת חתן

שמחה שעושים לחתן בשבת שלפני חתונתו

נוהגים לקרוא לשבת שלפני החתונה - 'שבת חתן'. בשבת זו החתן עולה לתורה, ועורכים לכבודו שמחה.

מקורה של שמחה זו מוזכר בפרקי דרבי אליעזר:
פרקי דרבי אליעזר - "חורב" פרק יז
ראה שלמה שמדת גמילות חסדים גדולה לפני הבורא ברוך הוא, וכשבנה בית המקדש בנה שני שערים, אחד לחתנים ואחד לאבלים ולמנודים. והיו ישראל הולכים בשבתות, ויושבים בין שני שערים הללו.
והנכנס בשער חתנים, היו יודעים שהוא חתן, והיו אומרים לו:
"השוכן בבית הזה ישמחך בבנים ובבנות".
והנכנס בשער האבלים, והיה שפמו מכוסה, והיו יודעים שהוא אבל, והיו אומרים לו:
"השוכן בבית זה ינחמך"...
כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים.

ומיום שנחרב בית המקדש, התקינו חכמים ז"ל, שיהיו חתנים ואבלים הולכים לבית הכנסת ולבתי מדרשות, ואנשי המקום רואים את החתן ושמחים עמו, ורואים את האבל ויושבים לארץ, כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים. ועליהם הוא אומר: ברוך אתה ה', נותן שכר טוב לגומלי חסדים.
לשמחה מוזמנת גם משפחת הכלה, ועל כן הכלה נשארת בביתה, עם חברותיה. לאחרונה התפתח נוהל שהכלה עורכת בשבת זו מסיבה לחברותיה.

הספרדים נוהגים לערוך את שבת החתן לאחר החתונה, ולכן השמחה משותפת לכלה ולחתן במסיבה אחת.

בעבר היו נוהגים בקצת קהילות להפטיר בשבת שיש בה חתן "שוש אשיש" במקום ההפטרה הרגילה של אותה שבת. [ספר לקוטי הפרדס מרש"י דף לו עמוד א]


מקור הערך: י.א.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
נישואין - סדר נישואין בהלכה