חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גלגל [מקום]

המקום הראשון בו חנו ישראל בעברם את הירדן לבוא לארץ כנען (יהושע, ד, יט).

מרכז צבאי
במקרא
מקומה

לפי המסופר בספר יהושע נקרא המקום בשל כך שבו גלל ד' את חרפת מצרים מעליהם. חרפת מצרים הוא העובדה שבני ישראל לא מלו את בניהם בשנות הנדודים במדבר. יהושע "מל את כל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים" (שם ה, ד-ט).

בגלגל שבערבות יריחו, בין הירדן לבין העיר, הקים יהושע את 12 האבנים אשר הרימו בני ישראל מן הירדן (יהושע ד, כ); אותה קבע למרכז פעולותיו הצבאיות (יהושע ה, י). כמו כן נראה שאל המחנה אשר בגלגל זו באו הגבעונים ועשו בערמה לכרות ברית עם ישראל (יהושע ט, ו), וממנה עלה יהושע "כל הלילה" להלחם במלכי האמורי שחנו על גבעון (יהושע י, ז-ט).

מרכז צבאי
הגלגל היה בסיס צבאי קבוע לצבא ישראל בימי הכיבוש, שממנו נע לגיחות שונות בהרי בנימין. בה התקיימה חלוקת הארץ הראשונה לשבטים (יהושע, יד, ו), והיא נשארה מרכז ישראלי גם בתקופות הבאות: בשוב דוד ממחניים אחרי מות אבשלום, באו אנשי יהודה הגלגלה "ללכת לקראת המלך" (שחיכה להם בעבר הירדן מזרחה) להעביר את המלך את הירדן (שמואל ב יט, טז), ואל גלגל זו נתכוון מיכה המורשתי ברמזיו על הנסים שנעשו לישראל "מן השטים עד הגלגל" (שמואל ו, ה), לאמר: ממקום תחנתם האחרונה בעבר הירדן מזרחה ועד תחנתם הראשונה בעבר הירדן מערבה בכנען.

במקרא
קדושתה של גלגל מרובה משאר המקומות בעלי שם זה. לפי התלמוד, עמד בה אהל מועד 14 שנים עד שעבר לשילה (זבחים: במשנה יד, ה; בגמ' – קיז.)
לגלגל קשורים במקרא כמה דברים שבפולחן. מלבד מצבת האבנים, שהזכרה למעלה, היו לידה הפסילים, הנזכרים בדברי ימי אהוד בן גרא (שופטים ג, כו); וממנה עלה מלאך ד' אל הבוכים להוכיח את ישראל (שופטים ב, א).

רבים מהחוקרים רואים בה גם את גלגל של שמואל ושאול: לשם ציוה שמואל את שאול לרדת לפניו הגלגל (שמואל א י, ח), שם חידשו את המלכת שאול לאחר נצחונו על בני עמון, וזבחו "זבחים שלמים לפני ד'" (שמואל א יא, יד-טו); לשם נסוג שאול ממכמש, לאחר שהפלשתים עלו עליה, בה היתה ההתנגשות הראשונה בין המלך והנביא, ערב צאתו של שאול למלחמה בפלשתים (שמואל א יג, ד, ז-טו), ושם שמע המלך הראשון מישראל (ובשובו מהכות את עמלק) את גזר דינו הקשה של הנביא עליו, "כי קרא ד' את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך" (שמואל א טו, כח).

מקומה
כיום נוטים לזהותה עם תל חרבות בשם: תל אנת'לה, או אל אתלה, ליד תעלה הבאה ממעין אלישע (עין אל סולטן ), במרחק 5 ק"מ דרום מזרח ליריחו העתיקה. ליד תעלה זו נמצאת בריכה המכונה בפי הערבים בשם: ברכת ג'לג'ליה, ובמרחק 20 דקה ממנה לצד דרום מזרח גם תל בשם: תל ג'לג'ל.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן