חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דן – השבט

הבן החמישי של יעקב, בנה של בלהה שפחת רחל. ראשון לילדי השפחות.

השבט
שבט דן היה מהשבטים הגדולים בישראל, מהחזקים והחשובים שבהם. במפקד הראשון שבמדבר סיני היו יוצאי הצבא למטה דן 62.700, ובמפקד השני שבערבות מואב היו פקודיו 64.400. שבשני המפקדים היה מטה דן השני בגודלו, אחרי שבט יהודה.

משבט דן יצא שמשון, שהיה למופת בגבורתו ובהכרזתו: "תמות נפשי עם פלשתים", והיחיד שהתואר "גבור" נצמד לשמו: שמשון הגבור. יעקב מתאר בברכתו את גבורת דן כגבורה שיש בה חכמה וערמה: "יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי ארח, הנושך עקבי סוס ויפל רוכבו אחור..." - רמז למלחמה מהמארב. משה מדמהו למלך החיות וקורא עליו: "דן גור אריה יזנק מן הבשן ". יתכן שהכתוב מתכוון לזמן שבו ישבו בני דן במקומם החדש בקירבת הבשן, והכינוי "גור אריה" רומז על היאחזותם בליש, שמשמעו אריה.

במסעי בני ישראל במדבר סיני היה למחנה דן (שכלל גם את אשר ונפתלי) דגל משלו: דגל מחנה דן, ופקודיו נסעו לאחרונה כמאסף לכל המחנות. על כך כותב רשב"ם בפירושו לפסוק "דן ידין עמו..":
"על שבטו של דן נתנבא, לפי שהיה הולך כל הימים, בין בימי משה בין בימי יהושע, אחרי כל הדגלים, והיה צריך להלחם עם כל האומות הרודפים אחריהם... כי גבורים היו.."
בדורות מאוחרים יותר נמנו בני דן בין "ראשי החלוץ לצבא", שבאו אל דוד חברונה להסב אליו המלוכה: "ומן הדני עורכי מלחמה עשרים ושמונה אלף ושש מאות".

בני דן הצטיינו לא רק בכוחם הגופני, אלא גם בכשרונם האמנותי, ומהם יצא האמן הגדול "לעשות בכל מלאכת מחשבת", אהליאב בן אחיסמך, שאותו ואת בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, מלא (אלהים) חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש חושב ורוקם... לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש - מלאכת המשכן וכליו.

סופו של שבט דן
המלך הארמי בן-הדד בזז את נחלת דן אך עדיין היא המשיכה להתקיים באופן עצמאי.
בני דן הלכו בגולה בימי פקח בן רמליהו כאשר "בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת... כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה", ואת הגליל הפך לפחוה אשורית. תגלת פלאסר השלישי, מלך אשור, עלה על ממלכת ישראל בשנת 734 לפנה"ס, הגלה את רוב חברי השבט לאשור, יחד עם שאר שבטי ממלכת ישראל, לאחר שכבש את ממלכת ישראל (722 לפנה"ס).

שבט דן נעלם מדפי ההיסטוריה, ונחשב לאחד מעשרת השבטים האבודים של ישראל. כיום עדת יהודי אתיופיה, ביתא ישראל, מיחסים עצמם לשבט דן.


מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
דן - נחלת שבט דן
דן (עיר)
תל דן
קבוץ דן