חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פרזי

איזור ההרים והיערות בין הר אפרים ובין עמק יזרעאל

בשם זה נקרא ביהושע (יז, טו) איזור ההרים והיערות בין הר אפרים לעמק יזרעאל, אשר בו ישבו לפני כיבוש כנען גם הפרזים וגם הרפאים. כך עולה מדברי יהושע אל בני יוסף: "עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים כי אץ לך הר אפרים" (שם שם).

העם הפרזי, שעל שמו נקרא כל חבל הארץ, היה אחד משבעת עממי כנען הנמנה עם הכנעני והרפאים בין יושבי הארץ הקדמונים בימי אברהם (בראשית יג, ז). אין שמו נמצא ברשימת בני כנען שבפרשת העמים (בראשית י, טו), אך הוא נזכר בין עשרת העממים הנמנים בברית בין הבתרים (שם טו, יח-כ).

ברשימת מלכי הברית של יבין מלך חצור (יהושע יג, ג) נזכרים האמורי והחתי והפרזי והיבוסי כיושבי ההר. החתים בכנען ישבו בהרי חברון, היבוסי – בהרי ירושלים, והפרזי ישב, כנראה, ברכס ההרים שבמרכז הארץ, אולי בסביבות שכם. על כן אומר יעקב לשמעון וללוי: "עכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפרזי..." (בראשית לד, ל).

יש לשער, כי הפרזים התפשטו גם צפונה וצפונה מזרחה עד עמק יזרעאל ועד בית שאן שבנחלת בני יוסף, כי כן הכו אותם יהודה ושמעון במלחמתם בבזק (שופטים א, ד-ה) שנוהגים לזהותה עם ח' אבזיק, 21 ק"מ צפון מזרח לשכם.

חבל ארץ הפרזי נמנה בין אזורי ארץ כנען שנכבשו בידי יהושע וניתנו לשבטי ישראל (יהושע יב, ח), אבל בני מנשה לא יכלו להוריש את יושביו (שם יז, יב-יג; "הכנעני" הנזכר בכתובים אלה בא ככינוי כללי לכל העמים יושבי הארץ כנען ) – הפרזים נשארו בארץ, ובני ישראל ישבו בקרבם ואף התחתנו אתם "ויעבדו את אלהיהם" (שופטים ג, ה-ו). בתקופת המלוכה העלה אותם שלמה למס עובד בתוך "כל העם הנותר מן האמרי, החתי, הפרזי אשר לא מבני ישראל המה" (מלכים א ט, כ-כא; דברי הימים ב ח, ז).

שם הפרזי אינו נזכר בשום מקום מחוץ למקרא, ואין משמעותו ברורה. משערים, כי הוא נגזר משורש "פרז", ומסמן עם יושב ערים פרזות, בניגוד לכנעני שישב בערים צרורות.

מקור הערך: מעובד על פי פנחס נאמן, אנציקלופדיה גיאוגרפית מקראית, תשכ"ו, וברשות הוצאת יבנה

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן