חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דמאי

פירות ותבואות של עם הארץ שספק אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות

פירות ותבואות של עם הארץ שיש ספק אם הם מעושרות או לאו.

יוחנן כוהן גדול גזר על הדמאי (סוטה מ"ח.), ולפי שעמי הארץ חשודים על מעשרות צריכים להפריש מהם תרומת מעשר כשקונים מהם. אבל לא נחשדו עמי הארץ על תרומה לכהן, לפי שהוא מדה קטנה וגם עונשה במיתה.
ומעשר ראשון ומעשר עני (בשנים שמפרישים מעשר עני) אע"פ שגם בזה חשודים עמי הארץ, לא צריך הלוקח להפריש מן הדמאי, שיכול בעל הפירות לומר ללוי או לעני הבאים ליטול המעשרות, הבא ראיה שאין פירות הללו מעושרים, כי המוציא מחבירו עליו הראיה. אבל בתרומת מעשר אי אפשר לומר כך, כי האוכל ממנה חייב מיתה (הרע"ב בתחילת מסכת דמאי).


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
תרומות, מעשרות
ערלה, רבעי
טבל
טבל
מאכלות אסורות