חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אלו ואלו

אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עירובין יג, ב

ניתן לפרש את דברי התורה בדרכים שונות.

התורה ניתנה למשה כשהיא ניתנת לפרשנויות שונות. לכן, כשנחלקו חכמים בעניין מסוים, אף על פי שהלכה למעשה פוסקים כדעה אחת, יש מקום גם לשאר הדעות, ועל כן כולן בגדר "דברי אלהים חיים".
על מחלוקותיהם של בית הילל ובית שמאי נאמר:
"אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הילל".


מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א


הערות לערך:
שם המעיר: דודיצחק
הערה: המושג "אלו ואלו דברי אלוהים חיים". איך יתכן ששתי דיעות מנוגדות יהיו "דברי אלוהים חיים"? התשובה היא, שבהארה האלוהית של הקב"ה יש גוונים שונים, אשר כולם חלק מהאמת האלוהית. בגלל שהקב"ה הוא אין-סופי ובלתי-מוגבל, על כן נובעים ממנו הגוונים השונים, שאחד מהם מורה לחיוב והאחד לשלילה; זה להתיר וזה לאסור. אך כולם "דברי אלוהים חיים", שכן הקב"ה כולל גם את הדברים השונים והמנוגדים זה לזה. אולם למרות שכל דברי התורה הן אמת, יש לפסוק ההלכה, ובפסיקת הלכה לא יתכן שיהיה" אלו ואלו דברי אלוהים חיים". שהרי לא ניתן גם לאסור וגם להתיר, הלכה יש רק אחת.

מקור ההערה: פנימיותהתורה


שם המעיר: אליהו פכטר
הערה: אין מין הנימנע שאין פה שום סתירה פנימית.לתורה יש לוגיקה פנימית כמו שמוכח המון פעמים במושגים שהם לכאורה לא לוגיים,כלומר לא לוגיים לפי הלוגיקה האוניברסלית.
למשל המושג למפרע,"האשה מגורשת למפרע".ברגע שמבינים שהתורה היא ספר מקודד שהמפתח להבנתו ניתן למשה רבינו והמשיך במסורה הרבה שאלות נעלמות.
אין כוונתי לומר שצריך לקבל כל פרדקוס, אך וודאי בשביל להגדיר הגדרות בתורה חייבים לחפש מה ההגדרה שניתנה בהר סיני ולאוו דווקא הגדרות שמסתדרות לנו.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן