חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זקן ממרא

חכם שהוא מוסמך להורות הלכה וחולק על הכרעת הסנהדרין - סנהדרין פו, ב

חכם מחכמי ישראל שהגיע להוראה ונסמך בסנהדרין, שנחלק על בית דין הגדול של שבעים ואחד, היושב בלשכת הגזית, והורה לעשות שלא כהוראתם.
עונשו של זקן ממרא מיתה בחנק.

שנאמר:
כי יפלא ממך דבר למשפט וגו' וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' וגו' ובאת אל הכהנים ואל הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, וגו' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך וגו'. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע וגו', ומת האיש ההוא וגו', וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד (דברים י"ז ה'-יג).
ואינו חייב עד שיודע הדין, ויורה נגד דין שחייבין על זדונו כרת ושגגתו חטאת (סנהדרין פ"ז).

ולאו רק דבר המפורש בתורה, אלא אף על הלכה למשה מסיני, או על עניין הנלמד באחת מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן (שבת קל"ח:).

אבל אינו חייב מיתה על דבר מדברי סופרים שאין עיקרו מן התורה, שנאמר על פי התורה אשר יורוך (ספרי).
לדעת הרמב"ם: אם אינו מודה בתורה שבע"פ אינו זקן ממרא האמור בתורה, רק בכלל האפיקורסים (ממרים פרק ג א). כי בני ישראל לא יחזיקו אותו בתור מורה ולא יטעו בו, כי נחשב בין הצדוקים או הקראים שהם חוץ לדת ישראל.
למדו חז"ל שזקן ממרא נוהג רק בזמן הבית, כשיש כוהן יש משפט, ובזמן שאין כוהן אין משפט (סנהדרן נ"ב).

אין זקן ממרא נדון אלא על פי ב"ד של שבעים ואחד (סוטה ז': רש"י).

וחייב רק אם המרה את פי הסנהדרין בלשכת הגזית ששם ישבו במקום קבוע, שנאמר וקמת אל המקום, שהמקום גורם (סנהדרין י"ד:).

ודווקא שהורה לעשות ההפך ממה שדנו, אבל אם חזר לעירו ושנה ולמד בדרך לימוד כנגדם ולא להלכה למעשה - פטור (שם פ"ז).
אבל בספרי דרשו:
ובאת לרבות ב"ד שביבנה, שהיה כמו ב"ד הגדול בירושלם, והיו שם רבנים סמוכים מא"י.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מורה הנבוכים - חלק שלישי - פרק מא / רבינו משה בן מימון
היחיד מול הממסד בחברה הלכתית / חגי בן ארצימקור הערך: 1. מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין 2. פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מופלא


נושאים קרובים באתר דעת
זקן ממרא