חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עד ועד בכלל; עד ולא עד בכלל

כללי פרשנות במקרא - נזיר ו, ב

כללי פרשנות.
כשנאמר במקרא "עד",
יש מי שאומר שהכוונה ל"עד ועד בכלל", היינו שיש לכלול בדין האמור גם את מה שנאמר לאחר המלה "עד",
ויש מי שאומר "עד ולא עד בכלל", היינו שמה שנאמר לאחר מלה זו אינו כלול.
למשל, נאמר בתורה על נזיר:
"עד מלאת הימים אשר יזיר לה', קדוש יהיה, גדל פרע שער ראשו" (במדבר ו, ה).
ר' יאשיה סובר: "עד ולא עד בכלל", ולדעתו "עד מלאת..." אינו כולל את היום השלושים, שהוא היום האחרון לנזירות, והתורה צריכה להוסיף: "גדל פרע שער ראשו", כדי ללמדנו שהנזיר צריך לגדל שיער במשך שלושים יום.
ר' יונתן סובר: "עד ועד בכלל", ולדעתו, "עד מלאת..." כולל את היום השלושים, ואין צורך להוסיף: "גדל פרע שער ראשו" כדי ללמדנו שהנזיר צריך לגדל שיער במשך שלושים יום.

מקור הערך: פרופ' נחום רקובר, ניבי תלמוד, ספרית המשפט העברי תשנ"א

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן