חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

טבל

"טבל" מאכל שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות

גידולי קרקע שלא הופרשו מהם תרומות או מעשרות (-חלקם של הכהן הלוי והעני). הגידולים אסורים באכילה

איסור טבל מוזכר בפסוק במונח "קודש" - במשמע פירות שהחלק הקדוש שבהם עדיין לא הופרש מהם. וכך נאמר בפסוק:
ויקרא פרק כב
יד. וְאִישׁ כִּי יאכַל קדֶשׁ בִּשְׁגָגָה וְיָסַף חֲמִשִׁיתוֹ עָלָיו וְנָתַן לַכּהֵן אֶת הַקּדֶשׁ:
טו. וְלא יְחַלְּלוּ אֶת קָדְשֵׁי בְּנֵי יִשְרָאֵל אֵת אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה':
טז. וְהִשִּׂיאוּ אוֹתָם עֲון אַשְׁמָה בְּאָכְלָם אֶת קָדְשֵׁיהֶם כִּי אֲנִי ה' מְקַדְּשָׁם:

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י
הלכה יט. כל אוכל שהוא חייב להפריש ממנו תרומה ומעשרות, קודם שיפריש ממנו נקרא "טבל", ואסור לאכול ממנו. שנאמר "ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה'", כלומר: לא ינהגו בהן מנהג חולין, ועדיין קודשים שעתידין להִתָרם לא הורמו. והאוכל כזית מן הטבל קודם שיפריש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, חייב מיתה בידי שמים, שנאמר "ולא יחללו את קדשי בני ישראל... והשיאו אותם עון אשמה".

הלכה כ. אבל האוכל מדבר שניטלה ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, ועדיין לא הפריש ממנו מעשרות, ואפילו לא נשאר בו אלא מעשר עני, הרי זה לוקה משום אוכל טבל, ואין בו מיתה. שאין עוון מיתה אלא בתרומה גדולה ותרומת מעשר.


מקור הערך: יהודה איזנברג, הארץ ומצוותיה


הערות לערך:
שם המעיר: ליאור בן חמו
הערה: טבל מלשון "לא טב" כלומר עדיין אינו מוכן לאכילה מכיוון שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
דמאי
תרומות, מעשרות
מאכלות אסורות
דמאי