חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מנצפך

אותיות המופיעות בשינוי בסופי המילים

חמש אותיות מן הא"ב: כ' מ' נ' פ' צ' שהן שונות בצורתן בסוף התיבה: ך' מ' ן' ף' ץ'. הראשונות נקראות פשוטות והאחרונות כפופות.
סיבת השינוי אינה ברורה. אם נאמר הטעם כדי להפריד בין תיבה לתיבה, קשה מדוע נשתנו אלו האותיות מזולתן.

ירושלמי (מגילה פ"א):
מנצפך הלכה למשה מסיני, ור' שמואל בר יצחק אמר מה שהתקינו לך הצופים וכו'.
דברי התלמוד כי מ"ם וסמ"ך בנס היו עומדים מרמזים כי כבר אז היו אותיות סופיות בשימוש, כי רק מ' סופית מקיפה את השטח הכתוב, כמו האות ס'.בזמן הקדום היו מעורבות ביחד ווהצופים [= נביאים] סדרו מנצפ"ך בסוף התיבה.

באותיות מנצפ"ך משתמשים למספר המאות:
ך' = 500
מ' = 600
ן' = 700
ף' = 800,
ץ'= 900.

ספר תורה שלא נכתבו בו אותיות מנצפ"ך פשוטות בראש ובאמצע התיבות, או שלא נכתבו אותיות מנצפ"ך כפופות בסוף התיבות - פסול (מסכת סופרים פ"ב).


מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן