חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מחזור

קובץ תפילות יוצרות ופיוטים לימים נוראים וחגים

קובץ תפילות ופיוטים הנאמרים בחמשת המועדים. בדרך כלל יש מחזור מיוחד לכל מועד. מקור השם בשורש "חזר", שכן חוזרים המועדים מדי שנה בשנה וכמוהם התפילות והפיוטים. הספרדים מכנים לפעמים בשם זה גם את הסידור, התימנים קוראים גם למחזור של תפילות החג בשם "סידור".
"מחזור" מפורסם, שהוא גם מקור לדינים ולמנהגים, הוא "מחזור ויטרי", הכולל תפילות לכל השנה. מחברו - ר' שמחה מויטרי, תלמידו של רש"י, מת בשנת 1105 .

מחזור - ספר הכולל תפילות יוצרות ופיוטים לימים נוראים ולרגלים. יש מחזורים רבים לפי נוסחאות ומנהגים שונים: ספרדים ואשכנזים, ובני פולין וליטא, ורבים אחרים.

המחזור הקדום לפי מנהג אירופה הוא מחזור "רומניא" או "גריגוס" שהיה נוהג בכל ארץ יון, ועכשיו כמעט נשכח זכרו. נדפס פעמיים בויניציא ובקושטא בשנים 6-1573. ערך אותו ר' אליהו ב"ר בנימין הלוי, והוסיף בו כמה פיוטים משלו. מצויים בו פיוטים מהקליר החסרים במנהג אשכנז. המחזור נחלק לשני חלקים, וכולל גם חמש מגילות, ספר איוב, הגדה של פסח, התחלה וסוף של פרשיות התורה, ודינים להתקנת לוח שנה.
מחזור זה בשינויים והוספות נתקבל אצל יהודי איטליה, ונודע בשם "מחזור רומי" או "מנהג בני רומא". נדפס בשנת רמ"ו 1485 בעיר שונצין, ובקזאל מיורי. נדפס שנית עם פירוש קמחא דאבישונא לר' יוחנן מריותי בעיר בולוניא בשנת 1540, עם תרגום איטלקי באתיות עבריות.

מהמחזור האיטלקי התפתחו מנהגי אשכנז וצרפת ומנהגי ביהם, פולין וליטא. מחזור מנהג צרפת עודנו בכתב יד, וקצת ממנו הביאו גולי צרפת לאיטליה ונודע למנהג אפ"ם (אסטי פאסאנו מונקלווא).
מחזור לקהל קאטולוניא נדפס בשאלוניקי בשנת תנ"ד 1694. יש מחזורים כמנהגי עדות המזרח השונות.

המחזור המתוקן לבני פולין וליטא הוא "קורבן אהרן" הכולל 3 פירושים לר' אהרן ב"ר יחיאל מיכל הלוי, והם: מטה לוי - פירוש לפיוטים, בית לוי – ביאור מילים, מעשה אורג - באור הפירוש מטה לוי, וציון מקור הפיוט בתלמוד ומפרשים. נדפס ראשונה בסלא-וויטא (1823).

מחזור מדויק ומתורגם כראוי הוא "קרובות" עם באור תרגום גרמנית ע"י ר' בנימין וואלף היידענהיים ומבוא לפיוטים והפייטנים, בתשעה חלקים, רעדעלהיים תק"מ-מ"ב ועוד שם כמה פעמים. המחזורים הועתקו כמעט לכל השפות המרכזיות באירופה, וביניהם "עבודת אהל מועד" במנהג פולין ע"פ הוצאת היידענהיים וכ"י ישנים, ע"י יעקב דעוויס והרב דר' נפתלי אדלר עם תרגום אנגלית ואיזה פיוטים תורגמו ע"י ישראל זאנגוויל (לונדון 1910-1909).
לאחרונה יצאו לאור סדרה של מחזורם מבוארים: על ידי שלמה טל בירושלים, על ידי דניאל גולדשמידט, בהוצאת מכון ליאו בק בניו יורק, ומהדורה מבוארת על בסיס מהדורת גולדשמידט, בהשתתפות יונה פרנקל, בהוצאת קורן בירושלים.

מחזור ויטרי
"מחזור ויטרי" לרבנו שמחה ב"ר שמואל מהעיר ויטרי, תלמיד רש"י, הוא המחזור המשובח ביותר בספרות התפילות. הושלם בשנת 1208, ויצא לאור חברת מקיצי נרדמים עם הערות ומבוא לר' שמעון הלוי איש הורוויץ (ברלין 1893).

בשנת 2004 החלה לצאת הוצאה חדשה של מחזור ויטרי בהוצאת "מכון אוצר הפוסקים" המבוססת על כתבי יד נוספים של החיבור שלא היו לפני המוציא לאור הראשון, ונחשבים מדויקים יותר.

המחזור כולל את נוסחאות התפילות לכל השנה, דיני שבת וערובין, זמירות, פירוש על עשרת הדברות, על פרקי אבות, סדר מקבלי התורה ולומדיה, שיר ליל שכורים לפורים, תשובות מרש"י, תגין, אותיות גדולות וקטנות ועשר נקודות, דרך ארץ, גן עדן, מלחמות ה' בזמן המשיח, דיני שחיטה וטרפות, יין נסך, נוסח הגט, חליצה, נוסחי שטרות. נמצאים בו פיוטים שונים שאינם במחזורים אחרים.

טקסט מלא של מחזורים וסידורים לפי מנהגי עדות ישראל

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
מחזורם של ישראל / א. מ. הברמן
מבאיון לשודוק ומשודוק לבאיון-על מחזורים וגלגוליהם / פרופ' משה בר אשר

מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן