כשרותה של תרגולת שנמצאה ללא לב / הרב מרדכי פירון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

כשרותה של תרגולת שנמצאה ללא לב

מחבר: הרב מרדכי פירון

מחניים, גיליון פ"ח, 1964

כשרותה של תרגולת שנמצאה ללא לב