דברי הימים

חדשות העבר - מאת: ד"ר ישראל שייב
מאברהם אבינו (ר' ל"ד לספירה 1726 לפנה"ס) ועד הנביא ירמיהו (ג' קע"ב ליצירה 588 לפנה"ס)

גיליון מס' 1

גיליון מס' 2

גיליון מס' 3

גיליון מס' 4

גיליון מס' 5

גיליון מס' 6

גיליון מס' 7

גיליון מס' 8

גיליון מס' 9

גיליון מס' 10

גיליון מס' 11

גיליון מס' 12

גיליון מס' 13

גיליון מס' 14

גיליון מס' 15

גיליון מס' 16

גיליון מס' 17

גיליון מס' 17 ב

גיליון מס' 18

גיליון מס' 19

גיליון מס' 20

גיליון מס' 21

גיליון מס' 22

גיליון מס' 23

גיליון מס' 24

גיליון מס' 25