אגדות חז"ל - ניתוח ספרותי

נילי בן-ארי

שמואל פאוסט