דגם של שאלון בחינה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

דגם של שאלון בחינה

דגם של שאלון בחינה

 נספח - דגם של שאלון בחינה

 
בית הספר התיכון                     בחינת בגרות ב"אומנות הקולנוע והטלויזיה"
או ב"תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת"
 
------------------                                 מועד הבחינה: _____________________
 
------------------                                 מספר שאלון: ______________________
 
 
 
 
 
"אומנות הקולנוע והטלויזיה" או "תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת"
עפ"י אפשרות א'
2 יחידות לימוד עיוניות
 
 
משך הבחינה כולל 2 הקרנות של ה- Unseen/ סרט/ תוכנית טלויזיה/ תוכנית רדיאופונית/ קטעי עיתונים וכו'.
 
משך הכתיבה: (1 יח"ל = שעה וחצי, 2 יח"ל = שעתיים ורבע, 3 יח"ל = 3 שעות)
 
מבנה הבחינה ומפתח הערכה:
בבחינה זו שני שאלונים )שאלון לפרק א' ושאלון לפרק ב'-ד')
 
פרק א': סרט קצר/ תוכנית טלוויזיה/ קטע רדיופוני שעוד לא נלמד (אנסין)
 
עליך לענות על שלש שאלות מתוך חמש                                                                45 נקודות
זמן מומלץ: 20 דקות לכל שאלה
 
פרק ב': כותרת נושא
 עליך לענות על שתי שאלות מתוך ארבע                                                               20 נקודות
 זמן מומלץ: 30 דקות
 
פרק ג': כותרת נושא
עליך לענות על שתי שאלות מתוך ארבע                                                                20 נקודות
זמן מומלץ: 15 דקות לכל שאלה
 
פרק ד': מושגים
 עליך לענות על חמש שאלות מתוך שמונה                                                                        15 נקודות
 זמן מומלץ: 4 דקות לכל שאלה
____________________________________________________________________
סה"כ =                                                                                                                        100 נקודות
 
מהלך הבחינה:
1.  פרק א': הקרנת סרט, עיון בשאלון הראשון, הקרנה חוזרת, כתיבה.
2.  הפסקה של 15-30 דקות - המורה יאסוף את מחברות הבחינה של פרק א'.
3.  פרק ב'-ד': חלוקת השאלון השני וכתיבה.
 
הערה:
 רשום בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שעליה אתה משיב.
המבחן כתוב בלשון זכר לנוחיות הסגנון אך הכוונה היא לבנים ובנות כאחד.
 
 
שאלון ראשון
 
 פרק א': סרט/ תוכנית טלוויזיה/ פרסומות/ קטע שעוד לא נלמד )אנסין(
עליך לענות על שלוש שאלות מתוך חמש                                                   45 נקודות
זמן מומלץ: 20 דקות לכל שאלה
 
שאלות 1-5
 
הערה:
יש לנקד בצורה מדוייקת כל שאלה וכל תת שאלה.
 
 
שאלון שני
 פרק ב': כותרת
עליך לענות על שאלה אחת מתוך שתיים                                                  20 נקודות
זמן מומלץ: 30 דקות
 
6.  פתיח המציג את הנושא (ניקוד לשאלה)
 
א. (ניקוד לשאלת משנה)
ב. (ניקוד לשאלת משנה)
 
7.  כנ"ל
 
 הערה:
יש לנקד בצורה מדוייקת כל שאלה וכל תת שאלה.
 
פרק ג': כותרת
עליך לענות על שתי שאלות מתוך ארבע                                                  20 נקודות
זמן מומלץ 15 דקות לכל שאלה
 
שאלות 8-11
 
 הערה:
יש לנקד בצורה מדוייקת כל שאלה וכל תת שאלה.
 
 פרק ד': מושגים
עליך לענות על חמש שאלות מתוך שמונה                                                 15 נקודות
זמן מומלץ 4 דקות לכל שאלה
 
שאלות 12-16
 
הערה: יש לנקד בצורה מדוייקת כל שאלה וכל תת שאלה.