תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת - 2-3 יחידות (עיוניות)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת - 2-3 יחידות (עיוניות)

תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת - 2-3 יחידות (עיוניות)

 

2-3 יחידות במסלול "תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת" מחולקת לשני פרקים עיקריים:
1. הכרת מדיה - הכוללת שישה נושאים מרכזיים )היבט הפקתי וטכנולוגי, תפקידים בארגוני התקשורת, ז'אנרים, דפוס חשיפה, צריכה והשפעות(.
2. ניתוח אירועים.
 
מספר השעות הכולל של יחידות אלו הוא מינימום 180 שעות לימוד.
 
כל שיעור בתוכנית נמשך לפחות 3 שעות, ומלווה בשימוש בעזרים אור-קוליים )סרט או תוכנית טלוויזיה, קטעי עיתונים, תוכניות רדיו הפקת פרסומות וכו'.
 
מורה התקשורת זקוק לחדר קבוע שבו עומד לרשותו הציוד הנדרש בכל עת!
 
תוכנית הלימודים אינה ליניארית אלא מודולרית. ניתן ללמד את הנושאים המופעים בתוכנית מזוויות שונות. ניתן לפצל את הנושאים לנושאי מישנה שילמדו בפרקי לימוד שונים, עפ"י בחירת המורה. עם זאת, חובה לכסות בתוכנית העבודה את תכני כל הנושאים, בהיקף השעות הנדרש.
 
במידה ושש יחידות הלימוד נלמדות במפוצל בכיתות י"א ו- י"ב, תחולק תוכנית העבודה לשני חלקים. בראש כל חלק תצוין שנת הלימוד (י"א או י"ב) וירשם מספר השעות הכולל לשנה זו.
 
בתוכנית העבודה )או בשני חלקיה( יוצגו:
א. פרקי הלימוד כפי שהוגדרו על ידי המורה (כותרות כגון: ז'אנרים).
ב. מספר השעות המוקדשות לכל פרק לימוד.
ג. תמצית התכנים הנלמדים בכל פרק לימוד.
ד. אמצעי או דרכי ההוראה )כולל פילמוגרפיה וביבליוגרפיה לתלמיד( בכל פרק לימוד.
 
הרשימה הבבליוגרפית לכל פרק לימוד תכלול פריטים בעברית, נגישים לתלמידים. הפריט הביבליוגרפי יזוהה בצורה מלאה (המחבר, העורך. הספר, הקובץ, כתב העת, המאמר. בית
ההוצאה לאור ושנת פרסום).
 
הערה
קטעי עיתונים מתאימים יוכרו כפריטי ביבליוגרפיה. מבחר נרחב של קטעי עיתונות בעברית על סרטי קולנוע מצוי בספריית "המכון הישראלי לקולנוע", רח' סעדיה גאון 13, תל-אביב, (פינת לינקולן 9), טל' 03-5626098.
 
יש לשלב בתוכנית העבודה פעילויות מיוחדות: ימי קולנוע מרוכזים בסינמטקים, הרצאות אורח, סיור במערכות עיתון, באולפני טלוויזיה, אולפני רדיו ועוד.