מבוא לתקשורת המונים - יחידה 1
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מבוא לתקשורת המונים - יחידה 1

(יחידת חובה בכיתה י')

מבוא לתקשורת המונים - יחידה 1

יחידת ה"מבוא בתקשורת המונים" תלמד בכיתה י' בהיקף של 90 שעות.

 כל שעור בתוכנית נמשך 3 שעות ומלווה בפעילויות סדנאיות, יצירתיות, הפקת עיתון, הפקת תוכניות רדיו ופרסומת וצפייה בחומרים ויזואליים (סרטים, תוכניות טלוויזיה, פרסומות) באמצעות מערכת וידאו ומסך טלוויזיה.

 

התוכנית (מעמוד 17-9) כוללת שלושה פרקים עיקריים:

פרק א'

מבוא - 32 שעות (מהות התקשורת, היכרות עם אמצעי תקשורת ההמונים, היבטים טכנולוגיים ותכניים).

פרק ב'

מערך נושאי הלימוד - 52 שעות (ממדים, אמצעי התקשורת ותכנים - אקטואליה, בדיון, מוסיקה, פרסומות).

פרק ג'

דמוקרטיה ותקשורת המונים - 6 שעות.

 

תוכנית הלימודים ב"מבוא לתקשורת המונים" מציעה מסגרת רחבה, המאפשרת לצוות ההוראה בחירה של חומרי למידה ושיטות יישום שונות.

 

שיטות ההוראה השונות )המוצגות גם בתוכנית עצמה בסיום כל פרק( מחייבות הכנת תוכנית עבודה בה יוצגו:

  א. רשימת נושאי הלימוד, מספר השעות המוקדשות לנושא, פרוט הגישות השונות שנבחרו להוראת כל נושא ונושא.

 ב. חומרי הלמידה של כל נושא ונושא )סרט, תוכנית טלויזיה, פרסומות, עיתון(, הדרך להוראת הנושא באמצעות חומרים אלו.

 ג. רשימה בבליוגרפית לכל נושא ונושא. הרשימה תכלול פריטים בעברית, נגישים לתלמידים.  הפריט הביבליוגרפי יזוהה בצורה מלאה (המחבר, העורך, הספר, הקובץ, כתב העת, המאמר, ההוצאה לאור, שנת הפרסום).

 

הצעה:

 ניתן ורצוי להשתמש בקטעי עיתונות מתאימים לנושאי הלימוד השונים. ביקורות על סרטים וקטעי עיתונים על סרטים מצויים במכון הישראלי לקולנוע, רח' סעדיה גאון 13, תל-אביב, טל':03-5626098.

 

יש לשלב בתוכנית העבודה פעילויות מיוחדות כמו: סיור באחד מארגוני התקשורת כמו תחנת שידור - רדיו/ טלוויזיה - או עיתון מקומי, הרצאות אורח.