אומנות הקולנוע והטלוויזיה - 2-3 יחידות (עיוניות)
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אומנות הקולנוע והטלוויזיה - 2-3 יחידות (עיוניות)

אומנות הקולנוע והטלוויזיה - 2-3 יחידות (עיוניות)

 

2-3 יחידות במסלול "אומנות הקולנוע והטלוויזיה" מחולקות לעשרה נושאים בסך כולל של 180 שעות לימוד (טבלה בעמ' 27 בתוכנית הלימודים).
 
כל שיעור בתוכנית נמשך לפחות 3 שעות, ומלווה בהקרנת סרט קולנוע/סרט טלוויזיה, או קטעי סרטים.
 
הנושאים בתוכנית מוקדשים להיבטים שונים של אומנות הקולנוע, אך נידרש לבחון גם את זיקתם לטלוויזיה. ההבחנות במשותף ובשונה בין שני מדיה אלה המופיעים בתוכנית )טבלה בעמ' 27-29(, אינן חייבות להילמד במלואן. בכלל, המורה רשאי/ת לבחור מתוך היצע נושאי המישנה המופיעים בטורים "קולנוע" ו"טלוויזיה" שבטבלה, את הפרטים המעניינים והחשובים לדעתו/ה להוראת הנושאים של התוכנית.
 
תוכנית הלימודים אינה ליניארית אלא מודולרית. ניתן ללמד את 10 הנושאים המופיעים בתוכנית מזוויות שונות בתקופות לימוד שונות. ניתן לפצל את הנושאים לנושאי מישנה שילמדו בפרקי לימוד שונים, עפ"י בחירת המורה. עם זאת, חובה לכסות בתוכנית העבודה את תכני כל עשרת הנושאים, בהיקף השעות הנדרש.
 
במידה ששתי יחידות הלימוד נלמדות בכיתות י"א ו-י"ב, תחולק תוכנית העבודה לשני חלקים. בראש כל חלק תצויין שנת הלימוד )י"א או י"ב( וירשם מספר השעות הכולל לשנה זו.
 
בתוכנית העבודה )או בשני חלקיה( יוצגו:
א. פרקי הלימוד כפי שהוגדרו על ידי המורה )כותרות כגון: המבע הקולנועי(.
ב. מספר השעות המוקדשות לכל פרק לימוד.
ג. תמצית התכנים הנלמדים בכל פרק לימוד (לדוגמא: האימג' הקולנועי - קומפוזיציה, זוויות ומרחקי צילום. זמן ומרחב קולנועיים וכיוב).
 ד. אמצעי או דרכי ההוראה )כולל פילמוגרפיה וביבליוגרפיה לתלמיד( בכל פרק לימוד.
 
ברשימה הפילמוגרפית המלווה כל פרק לימוד, יצוין בבירור אילו סרטים מוצגים במלואם, ומאילו מהם יוקרנו קטעים בלבד. בכל מקרה יש לציין את שם הסרט ואת שם הבמאי.
 
הרשימה הביבליוגרפית לכל פרק לימוד תכלול פריטים בעברית, נגישים לתלמידים. הפריט הביבליוגרפי יזוהה בצורה מלאה (המחבר, העורך. הספר, הקובץ, כתב העת, המאמר. בית ההוצאה לאור ושנת הפרסום).