לימודי תקשורת המונים - אומנות הקולנוע והטלויזיה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

לימודי תקשורת המונים - אומנות הקולנוע והטלויזיה

לימודי תקשורת המונים - אומנות הקולנוע והטלויזיה

 

תכנית הלימודים ב"תקשורת המונים" במסלול "אומנות הקולנוע והטלויזיה" יצאה לאור ע"י האגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך, התרבות והספורט.
 
התוכנית כוללת:
שלוש יחידות עיוניות (חובה)
שתי יחידות מעשיות (שות)
 
מבנה הלימודים העיוניים:
1 יח"ל- יחידת הבסיס, "מבוא לתקשורת המונים" - 90 שעות הנלמדות בכתה י' (או י"א בבתי ספר שבהם מגמות מתחילות בכיתות י"א).
2 יח"ל, יחידות 2-3, "אומנות הקולנוע והטלויזיה" - 180 שעות.
יש לפרוס את יחידות 2-3 על פני שלוש שנים - י', י"א, י"ב.
 
בבתי ספר שבהם מגמות מתחילות בכתה י"א הלימודים יתפרסו על-פני שנתיים.
 
מבנה הלימודים המעשיים:
4-5 יחידות - 180 שעות.
יש לפרוס את הלימוד המעשי על פני שלוש שנים - י', י"א, י"ב.
 
בבתי ספר שבהם מגמות מתחילות בכתה י"א הלימודים יתפרסו על-פני שנתיים.
 
הערה:
 הוראת היחידות המעשיות אפשרית אך ורק כתוספת לשלוש היחידות העיוניות.
 
בחינת הבגרות:
בחינת הבגרות ב"אומנות הקולנוע והטלויזיה" היא בחינת מפמ"ר.
המורה מחבר את הבחינה.
השאלון והתשובון ליחידות העיוניות ("מבוא לתקשורת המונים" ל"אומנות הקולנוע והטלויזיה" עיוני) יוגשו למפמ"ר לאישור עד ה - 31 בדצמבר (של שנת הבחינה).
לגבי הבחינה המעשית - ישלח המורה למפמ"ר את רשימת התלמידים והפרוייקטים עליהם הם ייבחנו, עד ה - 31 בדצמבר (של שנת הבחינה).
 
שאלון ב - "מבוא לתקשורת המונים" 1 יח"ל סימולו: 049104
שאלון ב - "אומנות )הקולנוע(" 2 יח"ל בכתב סימולו: 050202
שאלון ב - "אומנות )הקולנוע(" 2 יח"ל מעשי סימולו: 050203
 
הערה:
שאלון הבחינה לא יטופל ע"י המפמ"ר אם לא יצורף אליו תשובון מלא ותוכנית עבודה.