תוכנית לימודים בתקשורת לכיתות י'-י"ב / התוכנית הטכנולוגית
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

תוכנית לימודים בתקשורת לכיתות י'-י"ב

מחבר: התוכנית הטכנולוגית

תוכנית לימודים בתקשורת לכיתות י'-י"ב

1. המגמה של התכנית ללימודי תקשורת המונים היא להשכיל את התלמידים לצריכה ביקורתית ומבוקרת של תקשורת. לפיכך מבוססת התכנית על לימוד עיוני, התנסות מעשית וניתוח ביקורתי של המדיה, שימושיה ותכניה.

 
 2. התכנית כוללת חומר עיוני ומחקרי, שדגש מושם בו על היבטים היסטוריים, תרבותיים וחברתיים בתקשורת, הקשורים להוויה הישראלית. הלימוד ילווה בניתוח אירועים ובדיוןבסוגיות בתקשורת, כמו גם בהתנסות סדנאית, בסיורים ובהרצאות אורחים.
 
 3. תכנית הלימודים בתקשורת מקיפה כ- 1200 שעות לימוד (עיוני מעשי), להלן עיקריה של התכנית:
 א. מושגי יסוד, תיאוריות ומודלים בתקשורת (בחינה חיצונית).
 ב. מערכות התקשורת.
 ג. סדנה בנאום, בניהול מו"מ ובהאזנה.
 ד. ביקורת המדיה (בחינה פנימית).
 ה. סדנה (כתיבה ועריכה עיתונאית, תהליכי הפקה בטלוויזיה ותהליכי הפקה בפרסום ויחסי ציבור). כל תלמיד יבחר באחת משלוש הסדנאות, שהרכבן כדלקמן:
1. לימוד תהליכי ההפקה.
2. עבודה מעשית בהפקה.
3. מחקר עיוני בתחומי הסדנה.
 ו. תולדות המדיה.
 
 4. להלן פירוט הנושאים, הכלולים בתכנית הלימודים, על פי העיקרים, כמפורט לעיל:
 א. מושגי יסוד, תיאוריות ומודלים בתקשורת.
1. תהליך התקשורת ומרכיביו.
2. השפה כמכשיר לדיווח על המציאות.
3. תקשורת בין-אישית ותקשורת המונים.
4. הזרימה הדו-שלבית של התקשורת.
5. מודלים בתקשורת.
6. האינטראקציה בין תרבות לטכנולוגיה.
7. השוואה בין המדיה.
8. קבלת ההחלטות במדיה.
9. שיווק והתנהגות צרכנים.
10. שיטות מחקר בתקשורת.
11. עקרונות התעמולה.
12. תעמולה פוליטית.
13. תעמולה מסחרית.
 ב. מערכות התקשורת
1. עיתון.
2. הרדיו.
3. הקולנוע.
4. הטלוויזיה.
5. הטלוויזיה בכבלים.
6. הלוויין.
7. מערכות שידור אינטראקטיביות.
8. הפרסום.
9. יחסי ציבור.
10. דוברות.
 
פרק זה ידון באספקטים מבניים, תפעוליים וכלכליים של המערכות השונות וילווה בסיורים
ובמעקב אחר תהליכי ההפקה.
 ג. סדנה בנאום בניהול מו"מ ובהאזנה
1. ההרצאה.
2. משא ומתן.
3. האזנה נכונה.
 ד. ביקורת המדיה
1. חוקי תקשורת ואתיקה.
2. הממשל והמדיה.
3. אלימות בתקשורת.
4. סטריאוטיפים במדיה.
5. צריכה ביקורתית של תקשורת.
6. ז'אנרים בקולנוע.
7. ז'אנרים בטלוויזיה.
8. תקשורת וקהילה.
9. המוסיקה בקולנוע ובטלוויזיה.
10. המדיה ופעילות הפנאי.
11. ההוויה הישראלית בדרמה קולנועית וטלוויזיונית.
 ה. סדנה (לבחירה: אחת מתוך השלוש)
1. הפקה בעיתונאות.
2. הפקה בטלוויזיה.
3. הפקה בפרסום וביחסי ציבור.
 ו. סדנה (לבחירה: אחת מתוך הארבע)
1. התפתחות המדיה הכתובים.
2. התפתחות המדיה האלקטרוניים.
3. התפתחות המדיה הכתובים בישראל.
4. התפתחות המדיה האלקטרוניים בישראל.
חלוקת השעות השבועיות בלימודים הטכנולוגיים והמדעיים
 
 
שם המגמה: תקשורת. סמל המגמה: 21. מס' התמחויות: 3.
רמות הלימודים: א'-ב'. שנה"ל: התשנ"ד.
 
מקצעות הלימוד
י'
י"א
י"ב
סה"כ
מקצועות הבחינה
סמל שם המקצוע
א-ב ג-ד
ע' ה' ע' ה'
א-ב ג-ד
ע' ה' ע' ה'
א-ב ג-ד
ע' ה' ע' ה'
א-ב ג-ד
ע' ה' ע' ה'
 
מדעי המדינה
או
מדעי החברה
או
מדעי המחשב
או
אומנות שימושית
או
פיסיקה
4 1
4 1
4 1
12 3
95.00
מדעי המדינה
או
96.00
מדעי החברה
או
14.40
מדעי המחשב
21.20
מושגי יסוד
תיאוריות
ומודלים
בתקשורת
 
21.22
תולדות המדיה
 
מערכות
התקשורת
 
21.23
ביקורת המדיה
2_2


-_-


3_3


1_1
1_2


-_-


1_1


1_1
-_-


-_2


-_-


1_1
3_4


-_2


4_4


3_3
תקשורת
וחברה
5/3/1
יח"ל
21.26
סדנה בנאום
והאזנה
 
סדנה
רב-תחומית
 
 
 
 
 
21.74
כתיבה ועריכה
עיתונאית
 
21.75
הפקת עיתון
 
21.76
מחקר
העיתונות

-_-


-_--_-

2_2


2_2-_-
2_-


3_12_1
4_2


5_32_1
הפקות
בתקשורת
מודפסת
5/3/1
יח"ל
 
 
(05)
21.77
תהליכי הפקה
בטלוויזיה
 
21.78
הפקה
טלוויזיונית
 
21.79
חקר
הטלוויזיה

-_--_--_-
2_22_2-_-
2_-3_12_1
4_25_32_1
הפקות
בתקשורת
מודפסת
5/3/1
יח"ל
 
(6)
21.80
תהליכי הפקה
בפרסום
ויחסי ציבור
 
21.81
בניית מסע
פרסום
ויחסי ציבור
 
21.82
חקר
הפרסומת

-_-
-_--_-


2_2
2_2-_-

2_-
3_12_1
 
4_2
5_32_1
הפקה
בפרסום
ויחסי ציבור
5/3/1
יח"ל
 
(7)
טכנולוגיות
בהפקות
טלויזיה
 
או
 
טכנולוגיות
צילום
 
או
 
טכנולוגיות
 דפוס
-_-
-_-
-_-

9_2_6_2
9_2_6_2
9_2_6_2
15_2_7_2
15_2_77_2
15_2_77_2
24_4_13_4
24_4_13_4
24_4_13_4
טכנולוגיות תקשורת
 
 
 
(4)
ע' - עיוני
ה' - התנסותי )מעבדה או סדנה(
הערה:
המקצוע "תקשורת וחברה" טרם אושר ע"י ועד ראשי האוניברסיטאות.
 
 
 
קבוצת מקצועות הבחינה בבחירה א'
אומנות
שימושית
5/3/1 יח"ל
פיסיקה
5/3/1 יח"ל
מדעי המדינה
5/3 יח"ל
מדעי המחשב
5/3/1 יח"ל
מדעי החברה
5/3 יח"ל
 
קבוצת מקצועות הבחינה בבחירה ב'
תקשורת וחברה
5/3 יח"ל
 
 
קבוצת מקצועות הבחינה בבחירה ג'
טכנולוגיות תקשורת
 
5/3/1 יח"ל
הפקה בפרסום
ויחסי ציבור
5/3 יח"ל
הפקה בטלויזיה
 
5/3/ח"ל
הפקה בעיתונות
 
5/3 יח"ל