מאירת עיניים

ספר מאירת עיניים (סמ"ע)
ספרו של רבי יהושע פלק כ"ץ (המאה ה-16) לחושן משפט. בספרו הוא מגיה שגיאות שנפלו בש"ע, מפשר בין הש"ע לרמ"א, מביא הלכות חדשות של חכמים שאחרי הש"ע, ולעתים חולק על הש"ע. ראה את ספרו כמשלים לשולחן ערוך, כך שאפשר לפסוק רק מתוך הש"ע וספרו גם יחד.