אורטוגרפיה

אורתוגרפיה היא המילה הכתובה. הייצוג הגראפי של צלילי השפה המדוברת, לפי עקרונות השפה הכתובה (מבנה המילה, חוקי איות וכו').

בהתייחסות ללקות קריאה משמעותו: תפיסת רצף האותיות היוצרות את המילה.
.


.