דילמות מוסריות:
רפואה מוסר והלכה

עיון בנושאים הנמצאים בקו התפר שבין רפואה הלכה ומוסר: מטרת הקורס היא לתת ללומד כלים לפיהם יוכל לשפוט שיפוט בבעיות מוסריות. אין בקורס הזה מתכונים לשיפוט מוסרי, ואין בו תשובות מוחלטות בבעיות קיום. אבל הלומד את הקורס יעסוק בדיונים סביב נושאים אלה, ויעמוד על המורכבות בקבלת החלטות בשאלות קיומיות.

פרק לדוגמא


פרקי הקורס:

א. קדימה בריפוי ובהצלה
הרב וולדינברג - מחסור בתרופות
סיפורן של תאומות סיאם
קדימות בטיפול רפואי

ב. הפריה מלאכותית
הפריה מלאכותית
בעיות פוריות

ג. הפלה
הפלה
חיי האם או חיי העובר
סיכון עוברי מול סיכוני האם

ד. גילוי מידע לחולה
דיווח אמת לחולה / פרופ' שמעון גליק
העמדת חולה מסוכן על מצבו / הרב שלמה אבינר
גילוי מידע לחולה /פרופ' אברהם שטיינברג

ה. סודיות רפואית
שמירת סוד
סודיות רפואית

מבחן ראשון
מבחן לפרקים א-ה  

ו. המתת חסד (א)
ניתוק חולה ממכשירי הנשמה - תשובת הרב ולדנברג
הארכת חיי החולה הסופני / ד"ר נמיר
הצעת חוק החולה הנוטה למות.
המתת חסד

ז. המתת חסד (ב) - מחלת ALS
בנימין איל
רחמים מלמד

ח. תרומת איברים
תרומת כליה / הרב עובדיה יוסף
מתי יש לתרום איברים / הרב שאול ישראלי

ט. ניסויים רפואיים
ניסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם / פרופ' אברהם

מבחן שני
מבחן לפרקים ו-ט

י. נספח
חוק ומוסר


פרק לדוגמא