דילמות ערכיות בשואה
אמונה ומוסר בשואה

מטרת הקורס היא להציב את האדם הפרטי במוקד החשיבה ההיסטורית. כיצד המאמין מפסיק להאמין, וכיצד הוא ממשיך להאמין; כיצד חסר האמונה מגלה את אלהים, וכיצד מאבד אותו.
הקורס מעלה בפני לומדיו את הקונפליקטים המרכזיים של היהודי בשואה: אמונה מול כפירה וייאוש, שמירה על צלם האדם, עמידה מוסרית מול לחצים בלתי אפשריים, ועל הכל: ניסיון לחיות על פי עקרונות הלכתיים ומוסריים, בעולם שפרק מעליו עקרונות אלה.

פרק לדוגמא

פרקי הקורס:

אתה בחרתנו
תפילת "אתה בחרתנו"
מיומנו של משה פלינקר
סרט על משה פלינקר

אנטישמיות
ברון: שרשי אנטישמיות – עדות במשפט אייכמן
יעל טלמון: היהדות בראי האנטישמיות
מתוך הספר השני של היטלר
מתוך מאמרו של רוברט וולטש
מצגת: הסברים שונים לאנטישמיות?

אי אלוהי אושוויץ
אלי ויזל מול פרימו לוי
הסתר פנים
הרעב והאמונה
כשלון האדם
אנדרה נהר: המשמעות הדתית של השואה
יוסל רקובר מדבר אל אלוהים

מרד אקטיבי: לחימה
היבטים היסטוריים ומוסריים של המרד
צוקרמן על המרד
הרב וינברג: מדוע לא מרדנו
ישיבת הסוכנות היהודית על הסכנה בארץ ישראל

מרד פסיבי: חיים יהודיים
התעקשות על חיים יהודיים למרות האיום והסכנה
התעלמות מן הסביבה
והתקשרות אל חיים יהודיים מוסריים והלכתיים

החיים והמוות
קְדימה בהצלה
הסגרתו של ויטנברג בגטו קובנה
חיים מול חיים

מסירת ילדים למשפחות גויים
השאלה: מותר או אסור? הורים מסרבים למסור ילדיהם לגויים
שיר של אם שמסרה את ילדה: "א יידיש קינד" [=ילד יהודי]
שיר של ילדה שנמסרה: איטה קלר - "פעמיים ילדה אותי אמי"

אמונה אחרי השואה
ברקוביץ על אמונה אחר השואה;
מכתבו של עופר פניגר על משמעות השואה לישראלי

פרק סיום: דילמות

פרק לדוגמא