מבוא לגישור
תכנית קורס מתוקשב


פרק לדוגמא

תוכן הקורס

פרקי מבוא
1. תביעה על החזר שכר לימוד
2. משפט פשרה וגישור
3. דרכים לישוב סכסוכים
4. בוררות
5. חוק בתי המשפט
6. מהו גישור ומתי הוא מתאים


משא ומתן
7. משא ומתן באמונה
8. משא ומתן משתף ותחרותי


דרכים לניהול משא ומתן
9. אל תתמקח על עמדות
10. הפרדה בין האנשים לבעיה
11. אינטרסים לא עמדות
12. חפש אופציה שכולם ירוויחו
13. עבוד לפי קריטריונים אובייקטיביים


קונפליקט
מבוא
14. חמשת סגנונות ההתמודדות עם קונפליקט
15. זיהוי הסגנון האישי שלך


הליך הגישור
מבוא
16. הליך הגישור
17. תאוריית הצרכים
18. גישור בשניים
19. גישור בין הורים וילדים


המגשר
מבוא
20. בניית אמון
21. המגשר משנה תפיסות הצדדים
22. שיקוף
23. חשיבה יצירתית
24. המגשר כמציע פתרונות
25. מיומנויות המגשר
26. שאילת שאלות והקשבה לתשובות
27. תרגיל מסכם


גישור בבית הספר
28. גישור בבית הספר


מבחן
29. מבחן מסכם


נספחים
סיפורי גישור
תפילה למגשר


פרק לדוגמא