תקשורת - חופש הדיבור וגבולותיו

ד"ר צוריאל ראשי

הקורס יעסוק בפרסום ידיעות על בני אדם: האם מותר לספר לחברים כל דבר? האם מותר לעיתונאי לפרסם כל ידיעה? האם מותר למדינה לאסור על פרסום ידיעות מסוימות?
צריך לקבוע גבולות בין רצון הפרט שלא יפרסמו עליו דברים, לבין רצון הציבור לדעת ככל שניתן. צריך גם לקבוע גבולות בין רצון הממשלה להעלים מידע מן הציבור, לבין רצון הציבור לדעת מה בדיוק נעשה במדינתו.
האם העיתונות מגינה על הפרט, או שהיא פוגעת בו? מה היא עושה יותר?
ולפעמים יש הפגנות. האם מותר להפגין בכך דרך? האם אפשר לאסור על הפגנות? האם הממשלה הרוצה שקט, יכולה לאסור על הפגנות, לאסור על פרסום ידיעות הגורמות לתסיסה בציבור?
איך יכולים אזרחים להביע את מחאתם נגד חוקים הנראים להם בלתי צודקים?
בני אדם שונים זה מזה. התנהגויות שהאחד רואה אותה כהתנהגות ראויה, השני נפגע ממנה. עד כמה צריך האחד לסבול את התנהגותו של השני? מי יקבע מהי התנהגות מותרת ומהי התנהגות אסורה?
בכל אלה, ובנושאים קרובים לאלה, עוסק הקורס שלנו.

לימוד נעים.
ד"ר צוריאל ראשי וצוות הקורס

 

פרק לדוגמא

פרקי הקורס

הקדמה
1. צנזורה – היסטוריה קצרה
2. צנזורה: בג"צ קול והעם ואחריו
3. חופש הביטוי
4. זכויות אזרח
5. זכויות אדם
6. חופש הביטוי, הדעה וזכות הציבור לדעת - פרק לדוגמא
7. זכות הציבור לדעת
8. חופש הביטוי ושם טוב
9. חופש הביטוי ושם טוב לאחר חוקי יסוד
10. פגיעה בפרטיות
11. פגיעה בביטחון המדינה
12. גבולות המחאה
13. התנגדות בלתי אלימה
14. גבולות הסובלנות
15. חופש הביטוי הגזעני
16. עבודת סיום לקורס
17. מבחן מסכם
ביבליוגרפיה