זוגיות ומשפחה

מחברים:
יהודה איזנברג, שולמית ולר וצילה מירון

 

הקורס יעסוק במעמדה של האישה במסגרת המשפחה, כפי שהוא משתקף באגדות התלמוד, במדרשים, בחקיקה התלמודית וההלכתית ובחוקים המתחדשים במדינת ישראל. 
בקורס נלמד מקורות מספרות קלאסית ומספרות חדשה, ונעקוב אחרי השינויים במעמד האישה וביחס אליה.

 

פרק לדוגמא 1
פרק לדוגמא 2

פרקי הקורס

התייחסות לאישה באגדות התלמוד ובדברי חז"ל

אגדות התלמוד במסכת כתובות סב-סג
1. שבעה סיפורים על זוגיות (כתובות סב-סג) – א' 
2. שבעה סיפורים על זוגיות- (כתובות סב-סג) - ב' 
3. רב יוסף בנו של רבא / שמואל פאוסט 

האישה במדרש
4. האישה במדרש ובהלכה 
5. עושה רצון בעלה 

הנישואין ומשמעותם המשפטית 
6. קידושין נישואין וכתובה 
7. חובות וזכויות כתוצאה מהנישואין 
8. שלבים בתקנות להגנת כלכלת האישה 
9. נשות עסקים בסיפורי התלמוד

הנישואין ומשמעותם הרגשית 
10. היהדות והאהבה 
11. בן הקצב ובת העשיר / מתוך "חוות יאיר"

אהבה וזוגיות  
12. אהבת אדם ואהבת החכמה 
13. אהבת האלוהים 
14. אהבה וזוגיות 
15. יחסי מין חרפה או קדושה 

ירושה 
16. דיני ירושה בהלכה ובחוק 

מעמדה של האישה 
17. תדמית האישה בימי הביניים 
18. תפקוד האישה הישראלית בדורנו 

מבחן מסכם
19. מבחן

פרקי עיון למתקדמים 
ולר שולמית, מעשה הקידושין במקורות התלמודיים 
עגונות מגדלי התאומים – סקירת פסק דין

מאמרים בקורס 
מאמרים