אנטישמיות

יועצי הקורס: ד"ר איל בן אליהו – היסטוריה;  ד"ר דינה לוין - ספרות

 

פרק לדוגמא

פרקי הקורס

מבוא כללי
מבוא היסטור
הספרות האנטישמית – ד"ר יעקב רוטשילד
תמונות מהתערוכה 'היהודי הנצחי' במוזיאון היכל שלמה, בקישור הבא:
http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/images/catalog-ANTISEMITIC.ppt

עלילות דם
מוצא עלילות הדם, דוד פלוסר
עלילות דם בכתבי אפיון – יוסף בן מתתיהו
עלילות בייליס

מסעי הצלב
סקירה היסטורית
גזרות תתנ"ו
קינת רבי אליעזר בעל הרקח

פיוטים ותפילות על הגזירות
'אליך נקרא' – מאת רבנו גרשום מאור הגולה
שירי זעם של רבי יהודה הלוי
'שפוך חמתך', ושירי נקמה

ויכוחים דתיים
ויכוח רבנו יחיאל מפריס – יעקב כץ
תקציר הויכוח – רבי יחיאל מפריס
שרפת התלמוד בפריס בעקבות ויכוח פריס
ויכוח מנדלסון - לאוואטר
רגע של חיוך – 'הויכוח' מאת שמשון מלצר

גזירות ת"ח – ת"ט
פרעות נמירוב – מתוך 'יוון מצולה' לרבי נתן מהנובר
בת הרב – מאת שאול טשרניחובסקי

ספרות אנטישמית
משפט שיילוק על פי ההלכה – הרב ש"י זוין
האם אני אנטישמי גמור? - דוסטויבסקי

הזמן החדש
המאבק נגד השחיטה היהודית
אנטישמיות בעיתונות המצרית
האנטישמיות המודרנית – מצגת
אנטישמיות באסלאם

פרקי סיום
עבודת סיום
ביבליוגרפיה