זיהוי מצוקות באמצעות ציורים 

מחבר הקורס: ד"ר משה רז, פסיכולוג

 

פרק לדוגמא

פרקי הקורס

הקדמה
צייר לי כבשה: הנסיך הקטן

תולדות ניתוח ציורי ילדים
אתנחתא היסטורית: ציורי ילדים – רקע והתפתחות

התפתחות הציור אצל ילדים
המודל של שתיל
אתנחתא פילוסופית: אידיאה, צורה וסכמה
המודל של רימרמן

ציור דמות
ציור הדמות - מבוא
ניתוח ציור הדמות
אתנחתא חינוכית: רשימת ביקורת לניתוח ציורים

ציור משפחה
ניתוח ציורי משפחה
ילדים להורים גרושים מציירים משפחה
אתנחתא סוציולוגית: יתמות וטיפול בהלם המוות
ציורי יתומים וילדים במשפחות חד-הוריות

ציור בית
גג, בית ותשתית

ציור עץ
אישיות המצייר לפי מקום הציור בדף
אתנחתא פסיכולוגית: איד, אגו וסופר אגו
שורשים, גזע וצמרת

ציור המשקף מצוקה
סרט: ניתוח ציורים של נפגעת מין
זיהוי מצוקה גופנית
התעללויות רגשית, גופנית, מינית
זיהוי נטיות אובדניות

יחסי חברה – קבוצות ותת קבוצות בכיתה
יחסי חברה והשתקפותם בציור