גבולות הציות 

 

 

פרק לדוגמא

נושאי הקורס

סירוב לפקודה ביהדות
במקרא ובדברי חז"ל; מרי אזרחי בימי פטרוניוס

בתרבות יון
אנטיגונה; סוקרטס

בספרות העולם ובתולדותיו
טולסטוי ; פאול גרינינגר; ברטולד ברכט

במדינת ישראל
סרבנות מול מרי אזרחי

פרשת כפר קאסם
כפר קאסם ; חוק השיפוט הצבאי ופסק דין הלוי

חוק בלתי חוקי
בלתי חוקי ובלתי חוקי בעליל; זכות וחובה להתנגד לשלטון

סירוב לשרת בצה"ל
בין מרי אזרחי לסרבנות; פסק דין השופט אלון

אי ציות אזרחי
חוק צודק ובלתי צודק - מרתין לותר קינג; הנרי דוויד תורו

התנגדות בלתי אלימה
גנדי, מרטין לותר קינג