פסיכולוגיה חיובית 

מחברת הקורס: גיטה ראוכנברג  

 

פרק לדוגמא: מיטביות ורווחה נפשית

נושאי הקורס

מהי פסיכולוגיה חיובית?
מיטביות ורווחה נפשית
בריאות נפשית ובריאות גופנית
בריאות גופנית
גישה חיובית ממוקדת עתיד
חשיבה חיובית הלכה למעשה
דימוי עצמי וערך עצמי
השפעת הדימוי העצמי על התפקוד
סגולות הביטחון העצמי
העצמה אישית ותהליך החיברות
פיתוח וקידום כשירות חברתית
תקשורת בין אישית
תקשורת חיובית בבית הספר
שליטה עצמית וניהול רגשי
מיקוד שליטה וויסות עצמי
אקלים כיתה מיטבי
סטנדרטים לתרבות ואקלים בית-ספרי