דיאלוגים ונאומים

 
פרק לדוגמא

 

בקורס נלמד כיצד לנהל שיחה אפקטיבית בין בני אדם, להבחין בנאמר באופן גלוי וסמוי ונזהה את תגובות המשוחחים על פי שפת גופם.
נעסוק בניתוח דיאלוגים מסוגים שונים ונקבל כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום ונפתח את היכולת האישית לניהול דיאלוג יעיל.
נעיין ונקשיב להקלטות של מספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. נראה מה ייחודם של נאומים אלו ונבין יחד מדוע הפכו לנאומים משמעותיים.

נושאי הקורס

 • סוקרטס: מה עדיף - ספר או דיאלוג
 • מרטין בובר: אני ואתה; הדיאלוג
 • דיאלוג עם אדם במשבר נפשי
 • דיאלוג פילוסופי: מאסרו ומותו של סוקרטס
 • ניתוח סרט: "כן המפקדת"
 • דיאלוגים בתקופות מפנה בהיסטוריה
 • דיאלוגים בתגובה למאורעות ימינו
 • נאום הקפיטן של הספינה יוליסס
 • ניתוח סרט: "דיאלוג בין מורה ותלמיד"
 • שפת הגוף של תלמידים ומורים:
 • שאילת שאלות
 • חמשת סגנונות ההתמודדות עם קונפליקט
 • רב תרבותיות מהי?