תיאוריות אישיות

 
פרק לדוגמא

 

תיאוריות אישיות חוקרות את אישיות האדם, את תפקודה ואת ההבדלים הבין -אישיים. הן עוסקות במרכיבי האישיות ומאפייניה, תהליכי התפתחותה, הגורמים המעצבים אותה, הפרעות אישיות והתערבויות טיפוליות.
הקורס מציג תמונה רחבה של מגוון תיאוריות אישיות בפסיכולוגיה ומושגיהן הבסיסיים. הקורס נועד להבחין בין גישות שונות לחקר האישיות, לזהות את היתרונות והחסרונות של כל שיטה, ולהבין כיצד שילוב השיטות השונות חושף תמונה מלאה יותר של אישיות האדם.
בקורס ייסקרו תמורות בהתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית ויילמדו התיאוריות המרכזיות, שמיושמות בטיפול בפרט ובקבוצה. יוצגו התיאוריה הפסיכואנליטית, תיאוריות ניאו-פרוידיאניות, תיאוריות הומניסטיות ותיאוריות קוגנטיביות.

נושאי הקורס

 • מהן תיאוריות אישיוּת?
 • התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד
 • יישומי התיאוריה הפסיכו-דינמית
 • דור הממשיכים - אדלר ויונג
 • הפסיכולוגיה של האני
 • התיאוריה הפסיכו-חברתית של אריקסון
 • הגישות החברתיות והבין–אישיות
 • תיאוריית יחסי אובייקט
 • הגישה ההומניסטית-פנומנולוגית
 • תיאוריות התנהגותיות וקוגניטיביות
 • למידה חברתית-קוגניטיבית
 • אליס - הגישה הרציונלית-אמוציונלית
 • תרפיית הגשטלט
 • הגישה האקזיסטנציאליסטית
 • ויקטור פרנקל והלוגותרפיה