מעגל השנה היהודית

הקורס יעסוק בחגים ובמועדים, בהדגשה על המשמעות ההיסטורית והרוחנית של החגים. במהלך הקורס יקראו הלומדים טקסטים מסוגים שונים, וינתחו אותם על פי עקרונות שימסרו. לאחר כל אלה יכירו הלומדים את הגיוון העצום הקיים בחגי ישראל.
הקורס בנוי בשתי רמות, והמקורות הנלמדים מותאמים לרקע של הלומד: מקורות המתאימים לחסרי רקע, ומקורות המתאימים לבעלי רקע בקריאת מקורות מן התורה שבעל פה.

פרק לדוגמא

פרקי הקורס:

הלוח העברי - כיצד בנוי הלוח העברי
הלוח העברי - משמעותם של החגים השונים; 
שלושת הרגלים – משמעותם ההיסטורית והקיומית; 
ראש השנה - מנהגי החג;ראש השנה - תפילות החג;     
יום הכיפורים - מנהגי החג;  יום הכיפורים - תפילות החג
ונתנה תוקף: נוסח התפילה במלל, בשיר ובציור; 
חג הסוכות במהלך ההיסטוריה; 
חנוכה - הלכה ומהות; 
עשרה בטבת - השואה; 
ט"ו בשבט - תרומות ומעשרות; 
פורים – קריאה חדשה במגילת אסתר
פסח - על קורבן הפסח; 
יום השואה; 
יום העצמאות - בין יהדות ודמוקרטיה במדינת ישראל; 
שבועות – קריאה חדשה במגילת רות.


פרק לדוגמא