בימי יהושע: כיבוש והתנחלות
מקרא, גיאוגרפיה, היסטוריה וניתוח ספרותי

הקורס נותן ראייה חדשה של ספר יהושע: לא לימוד טקסטואלי של פרקים ופסוקים, אלא ראייה כוללת של הספר על פי נקודות מרכזיות.
הלימוד יכלול הכרת תקופת יהושע על רקע הגיאוגרפיה, היסטוריה והאמצעים הצבאיים של התקופה. עיון בתפיסות ספרותיות ופילוסופיות באשר לתקופה ולמאורעות.

פרק לדוגמא

פרקי הקורס:

היה או לא היה;
העברת הסמכויות ליהושע;  רקע צבאי לספר יהושע;
משלוח מרגלים; 
מעבר הירדן; 
שתים עשרה אבני הזיכרון; 
פסח, תבואת הארץ והמלאך;  תכנית כיבוש הארץ; 
כיבוש יריחו
המלחמה לכיבוש העי; 
המלחמה על גבעון; 
המלחמה נגד חמשת המלכים - תפיסה חדשה של קרב עמק אילון; 
שמש בגבעון דום: תפיסה צבאית ופילוסופית; 
כיבוש מלכי הצפון; 
חלוקת הארץ
גאולת דם ומשמעותה; 
השבטים חוזרים לעבר הירדן ובונים מזבח; 
כלי נשק במקרא. 


פרק לדוגמא