ששה צעדים לניהול שיחה פתוחה


לפניך עקרונות לניהול שיחה. סכם אותם לעצמך, או הוצא תדפיס שלהם, כדי שתוכל לנתח על פיהם את הסרט שתראה בהמשך השיעור הזה.

 

1. אמור מה אתה חושב

·         דבר בשקט, באופן נינוח. כבה את הטלפון ובקש שלא להעביר שיחות. אם אתה מחכה לשיחה חשובה, הסבר והתנצל. מותר להציע קפה.

·         תאר את נקודת מבטך, הצג אותה כעמדה שלך שהגעת אליה מבדיקה ועיון.

·         הצג את עמדתך כאפשרות אחת שאתה מציע לדון בה.

·         דבר בבהירות.

 

2. הסבר מדוע אתה חושב כך

·         תאר כיצד הגעת לעמדתך.

·         אם עמדתך אינה מבוססת באופן מלא – העלה את הספקות שיש לך באופן הוגן.

 

3. הזמן תגובה

·         הפסק לעתים את שטף הדיבור, והמתן לתגובה.

·         אם אתה מדבר עם בן שיח הכפוף לך, הזמן במפורש תגובות לדבריך.

·         בדוק מהי עמדת בני שיחך

·         תן ערך שווה להשקפותיך ולהשקפות שותפיך לשיחה, והקשב לעמדותיהם בסבלנות ובכבוד.

·         הזמן את בני שיחך לבטא גם ספקות ואי-הסכמות.

·         נסח מחדש ובדוק הבנתך

·         אמור במילים שלך מה ששמעת מבני שיחך [בתחום הגישור קוראים לזה 'שיקוף'].

·         סכם קטעי שיחה ארוכים ובדוק שכולם הבינו באותה דרך את העמדות שהוצגו.

·         זהה תחושות ורגשות העולים בשיחה, והתייחס אליהם בהבנה ובכבוד.

·         מותר לכעוס, להיעלב, לבכות ואפילו לצעוק, אם השיחה עוסקת בעניינים הנוגעים בפרנסתו או בנפשו של המשוחח אתך. כבד את רגשותיו. השתמש ברגשות אלה כנקודת פתיחה לבקש הצעות שיפור או להסיק מסקנות המתאימות לשני הצדדים.

 

4. גלה הנחות יסוד ובדוק אותן

·         חשוף את הנחות היסוד שלך, והזמן ביקורת עליהן. אל תיפגע מביקורת, זו הדרך היחידה להגיע להבנה והסכמה.

·         נסה להגיע להסכמה מוצהרת על טענות חשובות.

 

5. צור בסיס משותף

·         הדגש את הנקודות המשותפות והרלוונטיות ביניכם.

·         בדוק את ההבנה ההדדית שלכם לגבי המשותף והמוסכם.

·         לא הצלחת - בדוק מה בן שיחך רוצה כתנאי מינימום להסכמה הדדית.

 

6. צור תכנית

·         לקראת סיום השיחה הסכימו יחד על הצעדים הבאים.

·         ודא שיש הבעת מחויבות לתכנית המוסכמת.

·         אינכם בשלב של הסכמות – הצע למידה נוספת של הסוגיה.