כתובת דואר: פרוייקט דעת - קורסים מקוונים, מכללת הרצוג, אלון שבות 90433. אימייל: kursimdaat@gmail.com

הנחיות רישום למורים היוצאים לשבתון בשנת תשע"ח 
לקורסים המתוקשבים "דעת"


שלב ראשון

לבחור מתוך רשימת הקורסים שלהלן את הקורסים אותם אתם רוצים ללמוד בשבתון בשנת תשע"ח:

 • תרבות ואמנות בירושלים לדורותיה (מוכר לאופק חדש)
 • ביבליותרפיה וטיפוח רגשי  (מוכר לאופק חדש)
 • מבוא ללקויי למידה והתנהגות  (מוכר לאופק חדש) 
 • התמודדות עם אלימות בבי"ס ובחברה   (מוכר לאופק חדש)
 • תזונה, מזון ומה שביניהם   (מוכר לאופק חדש)
 • פסיכופתולוגיה  (מוכר לאופק חדש)
 • זיהוי מצוקות באמצעות ציורים לא מוכר לאופק חדש
 • אמון ושליטה   (מוכר לאופק חדש)
 • פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית  (מוכר לאופק חדש)
 • התפתחות שפה ותקשורת (מוכר לאופק חדש)
 • פסיכולוגיה התפתחותית (מוכר לאופק חדש) 
 • חגי ישראל / מעגל השנה היהודית  (מוכר לאופק חדש)
 • זוגיות ומשפחה  (מוכר לאופק חדש) (סמסטר חורף) 
 • המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות   (מוכר לאופק חדש) (סמסטר חורף)
 • אמונה ומוסר בשואה  (מוכר לאופק חדש)    (סמסטר חורף)
 • ספר שמואל   (מוכר לאופק חדש) (סמסטר חורף)
 • דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים (מוכר לאופק חדש)  (סמסטר חורף)
 • תיאוריות אישיות   (מוכר לאופק חדש)    (סמסטר קיץ)
 • סוגיות בספר בראשית  (מוכר לאופק חדש) (סמסטר קיץ)
 • אנטישמיות מאז ועד היום (מוכר לאופק חדש) (סמסטר קיץ)
 • רציונאליות בחינוך ובהוראה (מוכר לאופק חדש)    (סמסטר קיץ)שלב שני שלב שני
עליכם למלא את הבקשה לאישור תכנית לימודים לשנת השתלמות תשע"ח – טופס 2
כיצד?
לוודא שכל הפרטים האישיים שלכם מודפסים נכון ואין טעות. במידה ויש טעות יש לפנות לקרן לתיקון.
 • נושא הקורס – יש לרשום את שם הקורס כפי שמופיע ברשימה
 • שעות שבועיות - כל קורס הוא 2 ש"ש
 • שם מוסד ההשתלמות - מכללת אחוה
 • קוד המוסד הגובה את שכ"ל - 2250

שלב שלישי
לשלוח לקרן ההשתלמות את הטופס מספר 2 שמילאתם בשלב הקודם לפי הכתובת הרשומה על גבי הטופס לצורך אישור.

שלב רביעי
לאחר קבלת הטופס מקרן ההשתלמות כשהוא חתום ומאושר על ידם יש להיכנס לקישור הבא, ולהוריד את טפסי הרשמה.
להורדת הטפסים לחץ כאן.

הטפסים הנמצאים בקישור הם אלו:
 • טופס רישום
 • טופס הוראה לחיוב כרטיס אשראי (הטופס מיועד לדמי רישום בסך 150 ש"ח במכללת אחוה) 
 • כתב התחייבות כספית
 • הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד (הסתדרות)
 • הרשאה לחיוב בהוצאת שכר לימוד (ארגון)

 

שלב חמישי
למלא את שלושת הטפסים הראשונים במלואם
מהטפסים הרביעי והחמישי עליכם לבחור את הרלוונטי לכם – הסתדרות / ארגון ולמלא אותו
בסיכומו של דבר צריכים להיות בידיכם 4 טפסים ממולאים


שלב שישי

לצלם את תכנית הלימודים שנשלחה אליכם מאושרת וחתומה על ידי קרן ההשתלמות ולהוסיפה לארבעת הטפסים. 


 שלב שביעי

לשלוח למכללת אחווה את 4 הטפסים הממולאים + צילום תכנית הלימודים המאושרת
את הטפסים יש לשלוח במייל או בפקס ליחידה ללימודי תעודה והשתלמויות:
במייל keren_b@achva.ac.il או פקס 08-8588075

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות טלפונית :
תמיכה דעת: 072-2147200 בימים א-ה בשעות 9:00-21:00 וביום שישי 10:00-13:00
במידה ואין מענה מומלץ להשאיר הודעה ונחזור אליכם
מחלקת השתלמות אחווה: 08-8588060 


חזרה לתוכן