המערכת:
יהודה איזנברג, בר אילן (עורך)
תמי אלמוג, אוניברסיטת חיפה; עמי סלנט, עמל

קול קורא למאמרים

כתב העת האלקטרוני "תקשוב וחינוך" מזמין חוקרים, מפתחים, מרצים ומורים לכתוב בכל התחומים הקשורים בפיתוח ובהפעלה של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך.

כתב העת יהיה באינטרנט, והמאמרים שיאושרו לפרסום יוצבו באתר מיד לאחר אישורים.

מאמרים נא לשלוח בקבצי WORD לפי הכתובת: yud@daat.ac.il

חשוב: נא לציין בנושא הדואל: "תקשוב וחינוך" כדי למנוע זיהויו כוירוס.

כדי למנוע שגיאות בעיצוב המאמר, ניתן לשלוח תדפיס של המאמר, בדואר רגיל, לפי הכתובת:

"תקשוב וחינוך", ת"ד 16160 ירושלים 91169