כל האתרים באנגלית, למעט אלה שרשום לידם "עברית"


מוזיאונים
יד-ושם (עברית)
http://www.yad-vashem.org.il

בית לוחמי הגטאות (עברית ואנגלית)
http://www.gfh.org.il

מוזיאון השואה בוושינגטון:
http://www.ushmm.org

אתרים הכוללים אוסף כתובות של אתרים על השואה
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/timeline/timeline.htm
http://www.lycos.com/wguide/wire/wire_969250_61402_3_1.html
http://holocaust.miningco.com/msub41.htm
http://pw1.netcom.com/~jdmeyer/shoah.htm

תמונות מגטו ורשה
חלק א' 12 תמונות
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/resource/gallery/G1941W1.htm

חלק ב' 16 תמונות
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/resource/gallery/G1941W2.htm

הדו"ח המלא של יורגן שטרופ על השמדת הגטו: 76 עמודים (אנגלית וגרמנית), 49 תמונות
http://www.holocaust-history.org/works/stroop-report/htm/intro001.htm

מסמכים על השואה
אתר גדול, הכולל מסמכים רבים, מסמכי משפטי נירנברג ועוד
http://www.holocaust-history.org

מסמכי משפטי נירנברג
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/imt.htm

לוח כרונולוגי של השואה
http://www.holocaust-trc.org/wmp02.htm

בתי כנסת בוורשה
http://www.igc.apc.org/ddickerson/polish-synagogues.html