פרק 7: השבת אבדה לשונאךמטרות
1. ילד יהיה מוכן להחזיר אבדה גם במקרה של טינה אישית. יוכל לדבר באופן גלוי וחפשי וישתחרר ממתח.
2. סיוע לשחרור הילד ממתחים ורגשות שליליים באמצעות הדיון על השבת אבדה לשונא - תוך כרי הכוונה להתגברות על רגש הטינה.
(רצוי לעודד את הילד לשוחח באופן חפשי תוך כדי גלוי הבנה מלאה לתחושותיו).

דברי הלכה - הרב ש' מן ההר
מצאת אבדה השייכת לשונאך היהודי. אתה רוצה להתפתות ליצרך הרע, ולשמוח על כך שהשונא שלך מפסיד ומצטער. אל תשמע לפתויו של היצר-הרע. אדרבא, התגבר עליו, והחזר את האבדה, ותזכו בשתי מצוות: במצוות השבת אבדה, ובמצוות עזיבת השנאה ליהודי אחיך, שעליו הזהירה התורה: "לא תשנא את אחיך בלבבך". (ויקרא יט - יז)

מפי הטף
"הגולות שמצאתי הן של יוסי, ואני "ברוגז" אתו ודווקא לא אחזיר לו", אמרה חנה, "אתמול.., הוא משך לי בצמות... נורא בכיתי."
חנה צודקת - מגיע לו.
אבל הגולות הן של יוסי.
מה דעתכם ילדים?
אבדה צריך להשיב - אפילו אם אתה "ברוגז",
אם חנה תחזיר את הגולות היא תהיה גבורה.
אבד לך כדור ומי החזיר לך אותו - יוסי, החבר שהיית "ברוגז" אתו. מה תעשה?


כי תפגע שור אויבך או חמורו תעה השב תשיבנו לו (שמות כ"ג, ר,)

מדרש תמונה
1. שני ילדים עומדים גב-אל-גב
2. המוצא מחזיק באבדה וחושב.
3. המאבד מסתובב ואומר "שלי היא"
4. המוצא מחזיר