זכויות שיקום ללוחמי אצ"ל (יג בניסן תש"ט - 12.4.49)
חוק ירושלים בירת ישראל (יז בניסן תש"ט - 16.4.49)
בעיות מדיניות - 1949 (יז במרחשון תש"י - 9.11.49)
השילומים מגרמניה (ט בטבת תשי"ב - 7.1.52)
רצח במעלה עקרבים (יט באדר ב' תשי"ד - 24.3.54)
רצח ארלוזורוב (כז בסיון תשט"ז - 6.6.56)
חוקה לישראל (א באב תשט"ז - 9.7.56)
מבצע קדש - המצב המדיני והצבאי - דיון (ג בכסלו תשי"ז - 7.11.56)
עשור לעצמאות ישראל (ב באייר תשי"ח - 22.4.58)
פרשת אלטלינה (ג בשבט תשי"ט - 12.1.59)
אי אמון - עסקת נשק עם גרמניה (יח באייר תשי"ט - 26.5.59)
נאום עם הרכבת הממשלה: בעיות יסוד בקיומנו הלאומי (טו בכסלו תש"ך - 16.12.59)
אי-אמון בממשלה בנושא ההסתננויות (כו בשבט תש"ך - 24.2.60)
מאה שנה להולדת הרצל (יב באייר תש"ך - 9.5.60)
פניית הכנסת לפרלמנטים בעולם בעניין הפסקת ניסויים גרעיניים (כא בחשוון תשכ"ב - 31.10.61)
מאסרים של יהודים בברית-המועצות (ז בכסלו תשכ"ב - 15.11.61)
יחסים עם גרמניה (ד בשבט תשכ"ב - 9.1.62)
חוק איסור גידול חזיר (טו באדר א' תשכ"ב - 19.2.62)
על ביטול הממשל הצבאי (טז באדר א' תשכ"ב - 20.2.62)
גירוש ד"ר סובלן מן הארץ (ט בתמוז תשכ"ב - 11.7.62)
הפגנות חרדים בשבת (ב בחשון תשכ"ג - 30.10.62)
מדענים גרמניים במצרים; בעיית הפליטים הערביים; סנקציות על דרום אפריקה (טו בחשון תשכ"ג - 12.11.62)
חוק האזנות סתר (ל בחשון תשכ"ג - 27.11.62 )
פרשת ריגול: ישראל בר (ח בכסלו תשכ"ג - 5.12.62)
משלוח נשק לגרמניה; בן גוריון על היטלר (כא באייר תשכ"ג - 15.5.63)
נאום עם הקמת ממשלת אשכול תשכ"ג (ב בתמוז תשכ"ג - 24.6.63)
דיון מדיני (ג בחשוון תשכ"ד - 21.10.63)
הפליטים הערבים (טז בכסלו תשכ"ד - 2.12.63)
סילופים בספר "תולדות ההגנה" (ט בטבת תשכ"ד - 25.12.63)
הצעת אי אימון בממשלה בשל פרשת לבון (יא באדר תשכ"ד - 24.2.64)
השבויים בסוריה, מדענים גרמניים במצרים (ד בניסן תשכ"ד - 17.3.64)
מדיניות הממשלה כלפי הגוש המזרחי וגרמניה (ו באב תשכ"ד - 15.7.64)
על עדת "בני ישראל" (ט באלול תשכ"ד - 17.8.64)
מדענים גרמניים במצרים (ו בחשון תשכ"ה 12.10.64)
עינוי שבויים בסוריה (כ בכסלו תשכ"ה - 25.11.64)
מיזוג עדות בישראל (ג בטבת תשכ"ה - 8.12.64)
דת ולאום (כד בשבט תשכ"ה - 27.1.65)
חימוש מצרים בטילים (יג באדר א' תשכ"ה - 15.2.65)
קשירת יחסים דיפלומטיים עם גרמניה (יב באדר ב' תשכ"ה - 16.3.65)
חוק הגמול למקריב חייו להצלת חיי רעהו (ב בסיון תשכ"ה 2.6.65)
תיקון החוק לאיסור מגע עם סוכן זר (ב בסיון תשכ"ה - 2.6.65)
חוק לשון הרע (יט בתמוז תשכ"ה - 19.7.65)
הצגת ממשלת אשכול החדשה (כ בטבת תשכ"ו - 12.1.66)
על היחסים עם גרמניה; התקפות טרור ערביות (כח באייר תשכ"ו - 18.5.66)
החלטת מועצת הבטחון ובטחון ישראל (כג בכסלו תשכ"ז - 6.12.66)
הודעת הממשלה על המצב המדיני והבטחוני (יב באייר תשכ"ז - 22.5.67)
צירופם של חברי-הכנסת מ. בגין, י. ספיר ומ. דיין לממשלה (כו באייר תשכ"ז - 5.6.67)