רימון בין לבבות

למחרת התליות בעכו אישר מפקד הצבא הבריטי בארץ את גזרי-הדין של פינשטיין וברזני (גזר-הדין של דניאל אזולאי הומתק למאסר-עולם). השניים, שהוחזקו בתא-הנידונים למוות בבית-הסוהר המרכזי בירושלים, קיבלו בשלווה את אישור גזר-הדין. באותה עת גמלה בליבם ההחלטה לפוצץ עצמם יחד עם התליינים, בבחינת "תמות נפשי עם פלשתים".
וכך כתבו פינשטיין וברזני מתא הנידונים למוות אל אחיהם, האסירים השפוטים, שישבו בתאים הסמוכים:
אחים, שלום רב. אין זה כי אם עשיתם לא טוב שלא שלחתם לנו את זה. מי יודע אם עד אור הבוקר לא יהיה מאוחר. אל נא תתנו לזמן לעבור כלא היה. שילחו לנו את זה מה שיותר מהר. כל מה שסופר לכם זה היה רק סערה נפשית שחלפה מהר. אצלנו הכל מוחלט. דרישת שלום לכולם. היו חזקים וגם אנחנו. מ.פ. מ.ב.

"את זה" היו שני רימונים אותם תיכננו פינשטיין וברזני להטיל על התליינים בבואם לקחת אותם לגרדום. הרעיון לא היה חדש; הוא עלה כאשר דב גרונר ישב בתא הנידונים למוות בבית-הסוהר המרכזי בירושלים וחיכה שם להוצאת גזר-הדין לפועל. חומר הנפץ הועבר אל תוך בית-הסוהר באמצעות המזון שהיה מיועד לאסירים שקיבלו "יחס מיוחד". על-כך מספר חיים רזניק ("יורם"), ששימש מזכיר המחוז והיה אחראי על הקשר עם האסירים: 19
את האוכל היינו מעבירים לבית-הסוהר, בין היתר, באמצעות סל נצרים גדול. לקחתי בד יוטה ועטפתי את הסל מבחוץ ומבפנים (כפי שנהגו לעשות הסבלים הערביים כאשר נשאו משא כבד); על-ידי כך נוצרה קרקעית כפולה, בתוכה הכנסנו את חומר הנפץ. את פתיל הבעירה השחלתי מסביב לידית. השוטרים הבריטיים היו רגילים לראות את הסל מדי יום ביומו ולא העלו על דעתם שהעזנו להעביר חומר נפץ בצורה כה גלויה.

אולם כאשר הועבר דב גרונר עם חבריו לבית-הכלא בעכו נשאר חומר הנפץ בבית-הסוהר המרכזי בירושלים.
לא קל היה לאנשי אצ"ל ולח"י השפוטים למלא את בקשתם של אחיהם הנידונים למוות, אולם כל אחד מהם ידע כי לו הוא במקומם - היה מבקש את אותה בקשה עצמה.
ביום שבו נתקבל בבית-הסוהר אישור ממפקדת האצ"ל וממרכז לח"י להיענות לבקשתם של פינשטיין וברזני, ניגשו הבחורים במרץ להכין את הרימונים. המלאכה הוטלה על אליעזר בן-עמי ואליהו טמלר-זנד ("יהושע"), שניהם בעלי מיומנות רבה. מספר אליעזר בן-עמי:
בתחילה חשבתי להיעזר, יסלח לי האלוהים, בתפילין של יד וראש, אך מיד שבתי וזנחתי את הרעיון, שכן כמות חומר הנפץ שאפשר היה להחדיר לתיבות העור הקטנות היתה מזערה מאוד ... על כן שברתי את הראש עד שפתאום נזכרתי בתפוזים שהועברו אל הנידונים למוות יחד עם האוכל שהוכן עבורם ... חשבתי על שני תפוחי זהב, מעשה ידי אדם, שתוכם יהיה רצוף בחומרי נפץ ורסיסי מתכת ... שני תפוזים ולא אחד: אחד להטיל על פמליית התליינים ואחד ... אחד לפוצץ עימו את עצמם.

בן-עמי וטמלר חתכו את ראש התפוז, הוציאו בעזרת כפית את בשר הפרי ומילאו את החלל שנוצר בחומר נפץ ובפיסות מתכת קטנות. לתוך חומר הנפץ הוכנסו נפצים, מחוברים לפתיל הצתה. לבסוף חובר ראש התפוז למקומו באמצעות קסמי עץ דקים , כך שלא ניתן היה להכיר כי בוצע בו חתך כלשהו.
שלוש פעמים ביום הועבר לנידונים למוות מזון שהוכן על-ידי האסירים שעבדו במטבח. אליעזר סודיט ("קבצן"), שהיה אחראי על הכנת המזון, הקפיד להעביר תפוזים שקליפתם מחורצת, כדי שיהיה קל יותר לקלפם. הסוהרים, שבדקו את המזון בקפידה, התרגלו למראה התפוזים ואישרו את העברתם ללא בדיקה מיוחדת. או-אז הכין "קבצן" את סל הפירות שהכיל את שני "התפוזים המיוחדים". האוכל הוכנס לתא הנידונים למוות על-ידי אחד האסירים הפליליים, ובין שאריות המזון שהוצאו מן התא, היה מגולגל פתק קטן:
שלום רב חברים יקרים. קבלנו את ה'עיתונות'. הכל ברור לנו, ואנו שמחים על הזדמנות אחרונה זו שנותנים לנו לקחת חלק בנקמת ארבעת חברינו. באשר לנו - אנו בטוחים כי ארגונינו ינקמו בעדנו במידה ובצורה הנכונה. אולם יתכן שיפתיעו אותנו בהעברה לעכו, ולכן בקשו בחוץ שיכינו לנו גם בעכו דבר כזה, כדי שנהיה בטוחים שאנו עושים זאת. אנו חזקים. שלום רב. מ. פינשטיין, ומ. ברזני". 20

ביום שני 21 באפריל 1947, כשבוע לאחר התליות בעכו, הוטל עוצר על ירושלים ובעיר נפוצו שמועות כי הגיעה שעתם של פינשטיין וברזני. בשעה 9:45 בערב, הופיעו קצינים בריטיים בביתו של הרב יעקב גולדמן, הרב הראשי של בית-הסוהר, וביקשוהו לבוא אתם לכלא המרכזי. הקצינים לא פירטו את מטרת בואם, אולם היה ברור לכול כי עומדים להוציא להורג את פינשטיין וברזני. הרב גולדמן הוכנס לתא הנידונים למוות וניסה לעודד את רוחם של שני הלוחמים. לבקשתו של פינשטיין לומר וידוי, ענה הרב: אתם אינכם צריכים לומר וידוי, זה אנו שצריכים לעשות זאת. במקום וידוי שרו בקול רם את תפילת "אדון עולם". אחר פרצו שני הנידונים למוות בשירת "התקווה" והרב יצא עם מנהל בית-הסוהר, תוך הבטחה שיחזור כדי להיות עם השניים בשעתם האחרונה.
פינשטיין וברזני לא גילו לרב את סודם, אולם הפצירו בו כי לא יחזור בשעת ההוצאות להורג. הרב לא נענה להפצרותיהם, וכדי שלא לפגוע בו החליטו השניים לשנות מתכניתם המקורית ולפוצץ עצמם לפני בוא התליין. כחצי שעה לאחר צאת הרב מתא הנידונים נשמעו שתי התפוצצויות:

משה ומאיר עמדו חבוקים אחד ביד השני. בידו של משה היו הרימונים, כי ידו האחת של מאיר נקטעה בפעולה בה נִשבה. הרימונים היו בין חזיהם, מול לבותיהם. מאיר עישן סיגרייה בה הצית את הפתילים וככה התחבקו והוציאו את נשמותיהם בלי עינויים ומתו מות גיבורים. 21

על אשר התרחש בתא הנידונים למוות, כתב הרב גולדמן:קידוש השם של מאיר פינשטיין ומשה ברזני הי"ד

סיפור מותם של מאיר פינשטיין ומשה ברזני, אור ל-ב' באייר תש"ז, הוא עלילת גבורה וקידוש השם של שני צעירים, אשר בעוז ובהתרוממות רוח עלו בסערה השמימה, כששירת "אדון עולם" אדירה בוקעת מגרונם בבית-הסוהר המרכזי בירושלים.
הם ביקשו ללכת בדרכו של שמשון הגיבור ולפוצץ עצמם עם המיועדים להיות תלייניהם.
כשנודע להם כי בדעתי להימצא עימם בעת עלייתם לגרדום, שינו ברגע האחרון את תוכניתם ופוצצו עצמם שעות מספר לפני עלות השחר שנקבעה להוצאתם להורג.
נפרדתי מהם סמוך לשעה 11 בלילה, לאחר שיחה ערנית ממושכת בדברים העומדים ברומו של עולם: קידוש השם, גבורה יהודית בתולדות עמנו ומותו של שאול המלך, אשר נפל על חרבו למען כבוד ישראל וזכה על-כך לשבחי חכמינו שאמרו: "חביבה היא מיתתו של שאול יותר מחייו".
עם צאתי מתאם, כדי לשוב אליהם בעוד מספר שעות, ואני נפעם ונרעש מגבורת רוחם של קדושינו, הדהדה בין כותלי הכלא שירת פסוקה האחרון של התפילה: "בידך אפקיד רוחי, בעת אישן ואעירה, ועם רוחי גויתי, ה' עוז ולא אירא".
דקות ספורות לאחר מכן, הרעים קול נפץ הרימון אשר הציתו בין ליבותיהם הטהורים ונתקיים בם: הילודים - למוות והמתים - להחיות. 22


על-פי הוראת הרב הראשי, הרב יצחק הלוי הרצוג, נקברו השניים בהר-הזיתים בחלקת קדושי פרעות תרפ"ט ופרעות תרצ"ו - תרצ"ח. ליד הקבר הפתוח ספדו לנופלים הרב אריה לוין (רבם של האסירים) ובנימין פינשטיין, אחיו של מאיר.
עמידתם האמיצה של לוחמי המחתרת בשעתם האחרונה, עוררה כבוד והערצה בארץ ובעולם כולו. דור חדש קם בארץ; דור המוכן להקריב עצמו למען המטרה הנשגבה של שחרור העם והארץ, כששירה על שפתיו. המשורר נתן אלתרמן, שהשתייך אל מחנה המתנגדים לאצ"ל וללח"י, פירסם בעיתון "דבר" שיר תהילה לפינשטיין וברזני, שעלו בסערה השמימה:

אל נסב את עינינו, לשוא נתכחש
להודה של אותה שעת-ליל.
שוא נידום. כי דוברת לשון האש
בה שרפו את עצמם השניים.

אל נסב את עינינו. בתא-הדמים
שעת-קורבן בערה לא דועכת.
ויכלה היא לשוות לשעות שעמים
עוד חיים עליהם כעל כד ועל לחם.

בשעות שכאלה מפסיד את הקרב
האויב.
החורק שיניים.
לשעה שכזאת, הדולקת לא לשוא,
נועדו המתים השניים.