ספר העיקרים
רבי יוסף אלבו
מהדורת אינטרנט

מעוצבת בידי יהודה איזנברג וזהבה גרליץ