חמישה פרקים ביסודות השירה

לאה גולדברג

אתר דעת מתנצל על שהוריד את המסה הזאת מן האתר. הסיבה לכך תתברר לפי המכתבים המופיעים בהמשך.

לאנשי אתר "דעת" שלום וברכה,

 

באתרכם המאלף מופיעה מסתה של לאה גולדברג "חמישה פרקים ביסודות השירה"

http://www.daat.ac.il/daat/sifrut/maamarim/hamisha-2.htm

 

מסה זו יצאה לראשונה לאור בחוברת "עיונים" כ"ה בהוצאת הסוכנות היהודית

(כמפורט באתרכם); בהמשך היא כונסה בכרך מסותיה של לאה גולדברג "האומץ

לחולין" שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד-ספרית פועלים, "הוצאת הבית" של

לאה גולדברג.

 

אנו עורכים כעת פרויקט למיפוי זכויות היוצרים בכתבי לאה גולדברג בשיתוף

עם עו"ד יאיר לנדאו הממונה על עזבונה, ומעוניינים לדעת אם פרסום המסה

באתרכם לוּוה ברישוי מתאים, ואם כן - מטעם מי.

 

בתודה מראש,

 

גדעון טיקוצקי

עורך

הוצאת הקיבוץ המאוחד-ספרית פועלים

 

___________________________________________________________________________________________


שלום יהודה,

 

על דעת מנהל עזבונה של לאה גולדברג, עו"ד יאיר לנדאו, אבקשך להסיר כליל

את מסתה של לאה גולדברג "חמישה פרקים ביסודות השירה" מאתרכם. בקשה דומה

נשלחה גם לשרית שץ ולמערכת "עיין ערך שירה".

 

בהמשך נוכל לשקול פרסום קטעים מתוך היצירה כמקובל, מתוך מטרתנו המשותפת,

לקדם את יצירתה של לאה גולדברג ולהפיץ את מורשתה.

 

בתודה מראש,

 

גדעון טיקוצקי

עורך

הוצאת הקיבוץ המאוחד-ספרית פועלים