דוד ואחיתופל

שמואל ב טו

יהודה איזנברג


תקציר: הסבר עצותיו של אחיתופל לאבשלום במרידתו במלכות דוד אביו.

מילות מפתח:
אחיתופל; דוד.


ברשימת בעלי התפקידים של מלכות בית דוד אנו מוצאים שני בעלי תפקידים בכירים: "ואחיתופל יועץ למלך, וחושי הארכי רע המלך" (דה"א כז לג).

במרד אבשלום נפרדו שני אלה: האחד הצטרף למורדים, ואילו חבירו נשאר נאמן לדוד רעו. מדוע בגד אחיתופל בדוד?


כאשר תכנן אבשלום את המרד, משך אחריו את אחיתופל:
"וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני יועץ דוד מעירו מגלה בזבחו את הזבחים,
ויהי הקשר אמיץ והעם הולך ורב את אבשלום" (שמואל ב, טו יב).

כאשר מגיעה השמועה על בגידת אחיתופל, מזדעזע דוד, והוא מגיב בתפילה: "סכל נא את עצת אחיתופל, ה'" (טו, לא). מיד לאחר תפילה זו מופיע לקראתו חושי הארכי, כשהוא אבל ומתיסר. דוד נזכר בבן זוגו של חושי, באחיתופל, והוא מחזיר את חושי לירושלים, כדי לסכל את עצת אחיתופל:
"העיר תשוב, ואמרת לאבשלום עבדך אני המלך אהיה,
עבד אביך ואני מאז, ועתה ואני עבדך.
והפרת לי את עצת אחיתופל" (טו לד).

הניסוח המסורבל והסגנון המחוספס מראה את גודל התרגשותו של דוד, כאשר הוא שם בפי רעו את הצהרת הבגידה בו, בדוד: "עבד אביך ואני מאז, ועתה ואני עבדך".

עצת אחיתופל נחשבה כמעט לנבואה:
"ועצת אחיתופל, אשר יעץ בימים ההם,
כאשר ישאל איש בדבר האלקים,
כן כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום" (טז, כג).

מה הייתה עצתו של יועץ חכם זה, כאשר שאל אותו אבשלום כיצד לבסס את המרד?
"ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בא אל פלגשי אביך אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. ויטו לאבשלום האהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פלגשי אביו לעיני כל ישראל" (טז כא-כב).

זוהי עצתו של היועץ החכם? עצה מכוערת מזו לא יכל לייעץ ליורש העצר המורד? לייעץ לבן לשכב עם נשי אביו, בטקס חגיגי, לעיני כל ישראל?

אחיתופל חכם היה. מדוע יעץ עצה כל כך מרושעת לאבשלום?

כדי להבין את אשר בלבו של אחיתופל, יש ללכת אחורנית, לתולדות משפחת אחיתופל, ולהתרחשויות של בית דוד.

לאחיתופל היה בן, גיבור חיל, וחבר המטכ"ל של דוד המלך. אליעם היה שמו, והוא ברשימת שלושים הגבורים של דוד: "אליעם בן אחיתופל הגילוני" (שמואלי ב, כג לד). לאליעם היה חבר צעיר, האחרון ברשימת הגיבורים של דוד: אוריה החתי שמו. אליעם בן אחיתופל השיא את בתו הצעירה לחברו במטכ"ל: בת שבע בת אליעם נישאה לאוריה החתי.

יפת תואר הייתה בת שבע, ולתהילה נולדה. בעלה ואביה מגיבורי דוד; סבה יועץ המלך, ביתה במרכז ירושלים, כמטחווי עין מארמון המלך. שמה יצא לתהילה, וכאשר דוד המלך שואל מי היא, מקבל הוא תשובה המראה על פרסומה: "הלא זאת בת שבע בת אליעם אשת אוריה החתי".

דוד לוקח את בת שבע לאישה, ונתן הנביא קורא אליו את נבואת זעמו:
"כה אמר ה', הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל, ונגד השמש" (שמואל ב, יב יא).

ההמשך מורכב: אוריה נהרג בחרב בני עמון. אליעם אבי בת שבע מודח מן המטכ"ל: הוא מופיע ברשימת הגבורים בשמואל ב כג, אבל שמו נמחק מרשימת הגבורים בדברי הימים יא. את אחיתפל לא העביר דוד מתפקידו - כנראה חזק היה מעמדו מכדי שיוכל לסלקו מעל פניו. (המדרש מספר כי הייתה מתיחות בין השניים, וכי אחיתופל ראה עצמו כראוי למלוכה).

אחיתופל לא סלח לדוד את חרפת נכדתו, ואת הדחת בנו. יותר ויותר התחזקה בלבו ההרגשה כי אין דוד ראוי למלוך, והוא מנסה להרוס את מלכות בית דוד מתוכה. הוא מצטרף למרד, ומיעץ לאבשלום למלא אחר נבואת נתן לדוד: "ויטו לאשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פלגשי אביו, לעיני כל ישראל". ממש כדברי נתן: "ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, נגד כל ישראל".

נקמתו של אחיתופל שלמה: על אותו גג, ממנו ראה דוד את בת שבע רוחצת תשע שנים לפני כן - על אותו גג שוכב אבשלום עם פלגשי דוד לעיני השמש, נגד כל ישראל. בעצתו זו הצליח אחיתופל להפריד בין אב ובנו, הפרדה שלא תוכל יותר להתאחות. קרע אחיתופל את מלכות בית דוד מתוכה.

עצתו השניה של אחיתופל הייתה להרוג את דוד. וכאשר ראה כי לא עלתה בידו עצה זו, לא ראה עוד טעם בחייו, עלה לביתו, והתאבד.

שיטה בו הגורל, באחיתופל. מלכות בית דוד עברה לבנה של נכדתו, לשלמה בנה של בת שבע, והוא שהקים וחיזק את מלכות דוד והביאה לגודלה ולעוצמתה.