ספר בראשית


פרשת בראשית
"ויִשַׁע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה" - מדוע? ( בראשית ד', א-טז)
פרשת נח
"וְשַׁח גבהוּת האדם" (ישעיה ב', יז)
החטא ועונשו בסיפור על העיר בבל ומגדלה (בראשית י"א, א-ט)
פרשת לך לך
"ותענֶהָ שרי" - האם "חטאה אמנו בעינוי הזה"? (בראשית ט"ז, א-טז)
פרשת וירא
הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל (בראשית כ"א, א-כא)
פרשת חיי שרה
יפה שתיקתן של עבדי אבות (בראשית כ"ד)
פרשת תולדות
הערכת המעשה של נטילת הברכות (בראשית כ"ו, לד - כ"ח, ט)
פרשת ויצא
שִׁיבה מאוחרת
פרשת וישלח
המפגש הכפול בין יעקב לעשו (בראשית ל"ב, ד - ל"ג, כ)
פרשת וישב
פשרם של חלומות יוסף
פרשת מקץ
מתי אמר ראובן לאחיו "אל תחטאו בילד" והם לא שמעו לו?
פרשת ויגש
נאום יהודה ואפשרות הרַשׁומון בסיפור המקראי
פרשת ויחי
פרֵדה מיעקב אבינוספר שמות

פרשת שמות
גזרות פרעה (שמות פרק א')
פרשת וארא
נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו
פרשת בא
ההונאה במשא ומתן עם פרעה
בראי הפרשנות האפולוגטית ובראי הפרשנות האחרת
פרשת בשלח
סיפור בקיעת הים (שמות י"ד) - המטרות המוצהרות והמטרה הנסתרת
פרשת יתרו
בואו של יתרו אל משה ואל ישראל - אירוע משפחתי או אירוע היסטורי?
פרשת משפטים
דיני נזיקין - "מגילת זכויות האדם"
פרשת תרומה
הארון ובדיו וכפורת הכרובים
פרשת תצוה
מזבח הקטורת - מקומו במשכן ומקומו בפרשה
פרשת כי תשא
השבת והמשכן
פרשת ויקהל
המבוא לתיאור עשיית המשכן: התשתית החומרית והתשתית האנושית
פרשת פקודי
מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי?


ספר ויקרא

פרשת ויקרא
בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה
פרשת צו
"התורה לעלה למנחה ולחטאת ולמִלואים ולזבח השלמים" (ויקרא ז', לז) - מתי נאמרה?
בעקבות פירוש הרב הופמן לספר ויקרא
פרשת שמיני
דיני בעלי החיים: הטמא והטהור, הנאכל ואשר לא ייאכל (ויקרא י"א)
פרשות תזריע-מצורע
טומאת יולדת ומילה לשמונה (ויקרא י"ב, א-ח)
פרשת אחרי מות
טעמם של איסורי העריות (ויקרא י"ח)
פרשת קדושים
"ולפני עור לא תתן מכשל" (ויקרא י"ט, ד)
על פרשנותם המטפורית של חז"ל לאיסור
פרשת אמור
ממחרת השבת
עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי
פרשת בהר
עבד עברי אחד או שני עבדים עבריים?
פרשיות עבד עברי בתורה על פי פרשנות חז"ל
פרשת בחוקותי
פרשות בהר ובחוקותי - סיומו המרומם של ספר ויקרא


ספר במדבר

פרשת במדבר
"וכי אפשר שבשני המפקדים היו ישראל שווים?"
פרשת נשא
מפקדי הלוויים ומספר הבכורות (במדבר ג'-ד')
פרשת בהעלותך
מנהיגות במשבר (במדבר י"א)
פרשת שלח
חטא התרים את הארץ
פרשת קרח
מנהיגות במבחן ההתנגדות בשתי חזיתות
פרשת חוקת
פרשת חוקת - פרשת דרכים בספר במדבר
פרשת בלק
פרשת האתון - סוף מעשה במחשבה תחילה
פרשת פנחס
האם היו בנות צלפחד פמיניסטיות ישראליות קדומות? (במדבר כ"ז, א-יא)
פרשות מטות-מסעי
ביקורת צודקת או תוצאת אי הבנה? דברי משה לבני גד ולבני ראובן (במדבר ל"ב, ו-טו)


ספר דברים

פרשת דברים
סיפור התרים את הארץ בפרשת שלח והחזרה עליו בנאומו של משה בפרשתנו
פרשת ואתחנן
השפע החומרי לסוגיו ולסכנותיו
פרשת עקב
בין מדבר לנהר - שבחה הכפול של הארץ
פרשת ראה
שמיטת כספים ושמיטת קרקעות
פרשת שופטים
מצוות מינוי מלך ושאלת המשטר המדיני הרצוי על פי התורה
פרשת כי תצא
דיני המלחמה בספר דברים: סדרם ומגמתם
פרשת כי תבוא
הבאת הביכורים ומקרא ביכורים (דברים כ"ו, א-יא)
פרשות נִצבים-וילך
"שובו אלי ואשובה אליכם" (מלאכי ג', ז)
פרשת התשובה והגאולה (דברים ל', א-י)
פרשת האזינו
לאיזו תקופה מכוונת עדותה של השירה?
פרשת וזאת הברכה
שירת האזינו וברכת משה כשני הצדדים של אותה מטבע