תושב

מבחנים, שאלות לעיון וללימוד

דפי עבודה, מערכי שיעור ומבחנים בפורמט word (מאות דפים)

מיקוד הלמידה בתורה שבע"פ - קיץ תשס"ז

שאלות חזרה בהלכות שבת (31 פרקים)
מבחנים ארציים בדינים (20 שאלונים)
מבחנים ארציים במשנה (26 שאלונים)
מבחנים ארציים בתלמוד (25 שאלונים)
שאלוני בחינות הבגרות בתושב"ע ממלכתי וממ"ד ופתרונותיהן
שאלוני בחינות הבגרות בתלמוד ממ"ד ופתרונותיהן
שאלוני מבחנים בגמרא - קטע שלא נלמד - לתלמידי המכונים התורניים
מושגים ביהדות - למבחן בתלמוד ותושב"ע
שאלות בהלכה לפי הספר "קיצור שלחן ערוך מקור חיים" (7 פרקים)
מילון מונחי הדיון התלמודי / עמירם דומוביץ
דור דור ודורשיו - סדר דורות חכמי התלמוד / עמירם דומוביץ